Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Θήβας κ. Ιωάννης Β. Παπαδημητρίου και το Διοικητικό Συμβούλιο σας προσκαλούν την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 7:30 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Θηβαίων στην παρουσίαση του βιβλίου

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Β. του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΥΛΟΥ

Θα ακολουθήσει βράβευση των Ιδρυτικών Μελών και Σωματείων της Ε.Π.Σ.Β.

Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Θήβας κ. Ιωάννης Β. Παπαδημητρίου και το Διοικητικό Συμβούλιο σας προσκαλούν την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 7:30 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Θηβαίων στην παρουσίαση του βιβλίου

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Β. του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΥΛΟΥ

Θα ακολουθήσει βράβευση των Ιδρυτικών Μελών και Σωματείων της Ε.Π.Σ.Β.

Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Θήβας κ. Ιωάννης Β. Παπαδημητρίου και το Διοικητικό Συμβούλιο σας προσκαλούν την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 7:30 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Θηβαίων στην παρουσίαση του βιβλίου

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Β. του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΥΛΟΥ

Θα ακολουθήσει βράβευση των Ιδρυτικών Μελών και Σωματείων της Ε.Π.Σ.Β.

Ο Δήμαρχος Σπύρος Νικολάου 

Ο Πρόεδρος Δ.Ο.Θ. Ιωάννης Β. Παπαδημητρίου

 

Follow us: