2.011.500 ευρώ για την Στερεά Ελλάδα

Από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητεί κονδύλια η ΕΛ.ΑΣ, προκειμένου να εξοπλίσει τις υπηρεσίες της , εντάσσοντας τελικά κονδύλια, ύψους 13.458.000 ευρώ από τις Ενδιάμεσες Υπηρεσίες Διαχείρισης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.

Οι προμήθειες αφορούν την αγορά 120 τζιπ, 264 επιβατικών, 41 οχημάτων μεταφοράς κάτω των 10 ατόμων, 56 μοτοσυκλετών, 15 οχημάτων ειδικής χρήσης, 5 γερανοφόρων, 61 φορητών ραντάρ και 430 ασύρματων πομποδεκτών.

Το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. τον περασμένο Μάρτιο προώθησε τα απαραίτητα Σχέδια Διακήρυξης στην Εθνική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης για τον συντονισμό των 7 Περιφερειών και οι διαχειριστικές αρχές έχουν δώσει την τελική έγκρισή τους και σταδιακά κινήθηκαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες από την Διεύθυνση Προμηθειών της ΕΛ.ΑΣ.

Επιπλέον, σε επεξεργασία βρίσκεται πρόσκληση ύψους 10.000.0000 ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Η συγκεκριμένη Ενδιάμεση Υπηρεσία Διαχείρισης αναμένει την έκθεση τεκμηρίωσης δράσης ΕΣΠΑ από την αρμόδια υπηρεσία του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. με την ενσωμάτωση των τελικών παρατηρήσεων, ώστε να ενταχθούν δράσεις προμηθειών που αφορούν την απόκτηση αστυνομικών οχημάτων διαφόρων τύπων, μοτοσυκλετών, φορητών ραντάρ ελέγχου ταχύτητας, ψηφιακών ταχογράφων και πομποδεκτών οχημάτων.

Ηδη έχουν εκδοθεί από τις Ενδιάμεσες Υπηρεσίες Διαχείρισης Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου προσκλήσεις ύψους 1.500.000 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό ενίσχυσης της ΕΛ.ΑΣ. στο ποσό των 26.548.000 ευρώ…

Για την Στερεά Ελλάδα, το ποσό είναι 2.011.500 ευρώ, για την προμήθεια 16 οχημάτων τύπου τζιπ και 42 επιβατικών, 5 οχημάτων μεταφοράς κάτω των 10 ατόμων, 2 γερανοφόρων, 65 ασυρμάτων πομποδεκτών και 10 φορητών ραντάρ.

Follow us: