Τις παροχές του σε γυναίκες του γενικού πληθυσμού έχει διευρύνει το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Θηβαίων,  με στόχο την εργασιακή κατάρτιση και την προώθηση στην απασχόληση.

Σε αυτό το πλαίσιο , οι μεν γυναίκες καλούνται να βελτιώσουν την εσωτερική τους οργάνωση, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ενισχύσουν την ικανότητα συμμετοχής τους στο εργασιακό και ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι, ο δε σύμβουλος του Συμβουλευτικού Κέντρου καλείται να λειτουργήσει ανάλογα με τα όρια της συμβουλευόμενης, αλλά και τις διαθέσιμες επιλογές και την πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η συμβουλευόμενη στον τομέα της εργασίας, καθώς λαμβάνονται υπόψη και οι εξωτερικοί παράγοντες που επιδρούν στον εργασιακό / επαγγελματικό σχεδιασμό.

Κοινός σκοπός αυτής της συνεργασίας των δύο μερών είναι η στήριξη και ενδυνάμωση των γυναικών, καθώς και η αύξηση της αυτό-αποτελεσματικότητας και αυτενέργειάς τους, ώστε τελικά οι ίδιες  να διεκδικήσουν υπό καλύτερους όρους την κατάκτηση των εργασιακών / επαγγελματικών τους στόχων.

Το μοντέλο αυτό εργασιακής συμβουλευτικής, περιλαμβάνει, την πληροφόρηση σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, καθώς και ευκαιριών απασχόλησης, την συμβουλευτική με χρήση συγκεκριμένων τεχνικών και εργαλείων , την συμβουλευτική για αυτό-απασχόληση και δημιουργία επιχείρησης και την παρακολούθηση της πορείας των συμβουλευόμενων γυναικών.

Να υπενθυμίσουμε ότι το Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου Θηβαίων εντάσσεται στο δίκτυο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φυλών  με 40 Συμβουλευτικά Κέντρα, 21 Ξενώνες Φιλοξενίας σε όλη την Ελλάδα αλλά και την 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, προσφέροντας σε γυναίκες, που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας αλλά και σε γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (μετανάστριες, αιτούσες άσυλο, γυναίκες με αναπηρία, μονογονείς κ.α) υπηρεσίες, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νομικής συμβουλευτικής και στήριξης, νομική βοήθεια- σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Θήβας και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, εργασιακής συμβουλευτικής, παραπομπών ή συνοδείας  σε φορείς και υπηρεσίες και ενημέρωσης , πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης σε θέματα ισότητας των φύλων δικαιωμάτων, βίας.

Για προγραμματισμό συναντήσεων ή για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Θηβαίων, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:00 πμ. έως 15:00 μ.μ.

Follow us: