Έπεται η Ισπανία

Θλιβερή πρωτιά στην ανεργία στην Ευρώπη διατηρεί η Ελλάδα και ακολουθεί η Ισπανία, ενώ στην ευρωζώνη διαμορφώνεται στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο 2008 και στην ΕΕ στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο 2008.
Ειδικότερα, τον Μάιο του 2018 , η ανεργία στην ευρωζώνη παρέμεινε σταθερή στο 8,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από το Δεκέμβριο του 2008.
Στην ΕΕ η ανεργία παρέμεινε σταθερή στο 7%, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2008.
Ένα χρόνο πριν, το Μάιο του 2017 η ανεργία στην ευρωζώνη και στην «ΕΕ των 28» ήταν 9,2% και 7,7% αντιστοίχως.
Συνολικά το Μάιο καταγράφονται 17.207 εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ και 13.656 εκατομμύρια άνεργοι στην ευρωζώνη.

 

Follow us: