Με 2.140.000 ευρώ μεταβάλλεται σε Κέντρο τουριστικής προβολής για την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης

Με προϋπολογισμό 2.140.000 ευρώ εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» η βελτίωση του κτιρίου του παλαιού νοσοκομείου Θήβας, προκειμένου να δημιουργηθεί εκεί Κέντρο τουριστικής προβολής για την πολιτιστική κληρονομιά της Θήβας.

Η σχετική μελέτη είχε ψηφιστεί   από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων, στις 24 Οκτωβρίου 2013 και πέντε χρόνια μετά, οι παρεμβάσεις αφορούν στην πολεοδομική και αισθητική ενοποίηση του χώρου, στην ανάπτυξη προγραμμάτων και δραστηριοτήτων σε μια περιοχή της πόλης της Θήβας που παράγει πολιτισμό από τα αρχαιότατα χρόνια, στην δημιουργία κέντρου ψηφιακής προβολής της Θήβας που θα συνεπικουρεί τις δράσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας και θα προβάλει στο πλήθος των επισκεπτών την ευρύτερη περιοχή, στην ανάπτυξη της ψηφιακής εκπαίδευσης και καινοτομίας μέσα από την διενέργεια σεμιναρίων και καινοτόμων δράσεων, στην σχεδιαζόμενη λειτουργία μικρού χώρου αναψυκτήριου εντός των χώρων του κτιρίου με αξιοποίηση και του αύλειου χώρου του οικοπέδου για τις ανάγκες του, που αναμένεται να αυξήσει την «ελκυστικότητα» της χρήσης και στην οικονομική ενίσχυση της περιοχής μέσα από την περαιτέρω προσέλκυση επισκεπτών, την ανάδειξη της πόλης, την ψηφιακή προώθηση των οικονομικών πηγών της περιοχής όπως ο τουρισμός και η αγροτική παραγωγή και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από την λειτουργία της εγκατάστασης.

Για την υλοποίηση του έργου προβλέπονται, οι αναγκαίες μελέτες,  η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για την λειτουργία του κέντρου τουριστικής προβολής και η παροχή τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών του Δήμου και το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσουν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες. για την υλοποίηση των προαναφερόμενων παρεμβάσεων. 

Follow us: