Β. Περγάλιας: “Θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της αποχέτευσης σε μια μεγάλη πληθυσμιακά και χωροταξικά περιοχή του Δήμου”

Στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι εντάχθηκαν τα δίκτυα αποχέτευσης σε Δήλεσι, Άγιο Θωμά και Κλειδί , καθώς και ο βιολογικός καθαρισμός Σχηματαρίου, Οινοφύτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 39.337.200 , από τα οποία τα 36.237.800 ευρώ χρηματοδοτούνται από τον ΦΙΛΟΔΗΜΟ ,και τα 36.237.800 ευρώ από ιδίους πόρους , καθώς αφορούν δαπάνη για ιδιωτικές συνδέσεις με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης και δεν είναι επιλέξιμη απ΄ όλα τα προγράμματα χρηματοδότησης

Μαζί με τα 3.343.000 ευρώ για το έργο της αναβάθμισης των των υποδομών ύδρευσης σε τμήματα Σχηματαρίου και Οινοφύτων, ο Δήμος κατάφερε να λάβει συνολικά 40.000.000 ευρώ, για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, ποσό που είναι το μεγαλύτερο που έλαβε δήμος από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

Εκτός από τα οφέλη για την τοπική κοινωνία, τα έργα συμβάλλουν και στην κάλυψη των εθνικών υποχρεώσεων από την κοινοτική οδηγία και την αποτροπή προστίμων για την χώρα μας” τονίζει ο Δήμαρχος Τανάγρας Β. Περγάλιας, υπογραμμίζοντας πως “Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο που θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της αποχέτευσης σε μια μεγάλη πληθυσμιακά και χωροταξικά περιοχή του Δήμου”.

Το έργο περιλαμβάνει, την κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης Αγίου Θωμά και Κλειδίου και έργων μεταφοράς στο ΒΙΟΚΑ Σχηματαρίου- Οινοφύτων, προϋπολογισμού 3.600.000, υποέργο που αφορά την κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης σε Άγιο Θωμά και Κλειδί και το εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς των αποβλήτων στην υφιστάμενη ΕΕΛ Σχηματαρίου- Οινοφύτων.

Περιλαμβάνει την κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων σε Πλάκα Δηλεσιου και Δήλεσι προϋπολογισμού 27.700.000, την επέκταση – αναβάθμιση ΒΙΟΚΑ Σχηματαρίου – Οινοφύτων προϋπολογισμού 7.610.000, τις αρχαιολογικές εργασίες για την κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων σε Δήλεσι, Άγιο Θωμά και Κλειδί και τα εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς στην ΕΕΛ Σχηματαρίου -Οινοφύτων, προϋπολογισμού 173.600 ευρώ, υποέργο που αφορά το έργο της αυτεπιστασίας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας για την προστασία- ανάδειξη τυχόν αρχαιολογικών ευρημάτων κατά την διάρκεια των εκσκαφών του έργου.

Περιλαμβάνει δαπάνες ΟΚΩ για την κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων σε Δήλεσι, Άγιο Θωμά και Κλειδί και εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς στην ΕΕΛ Σχηματαρίου Οινοφύτων, προϋπολογισμού 99.200 ευρώ, υποέργο που αφορά το κόστος για την ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων μεταφοράς ακαθάρτων και την επαύξηση ισχύος της ΕΕΛ.

Περιλαμβάνει τέλος, δαπάνες αγοράς γης προϋπολογισμού 55.000 , όπου θα κατασκευαστούν τμήματα των αντλιοστασίων.

Follow us: