Μέχρι 20 Αυγούστου η προθεσμία

 Την ευκαιρία σε 30 άνεργους και νέους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και κατάρτιση, με στόχο την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, προσφέρει ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων  στο πλαίσιο του προγράμματος 8μηνης απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, που λήγει στις 12 το μεσημέρι της 20ης Αυγούστου 2018, γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων».

Για πληροφορίες και βοήθεια στην υποβολή των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχιακό Κατάστημα Αλιάρτου), όπου καταρτισμένα στελέχη είναι έτοιμα να προσφέρουν κάθε διευκόλυνση.

Συνολικά θα καλυφθούν 30 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων και εκπαιδευτικής βαθμίδας κι επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από την διαδικασία επιλογής και την διαδικασία μοριοδότησης.  

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και την διαδικασία προσλήψεων , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), http://www.oaed.gr/-/programma-koinophelous-charaktera-se-demous-periphereies-kai-kentra-koinonikes-pronoias-gia-30-333-theseis-plerous-apascholeses ή του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων http://www.aliartos.gov.gr , αλλά και στο τηλέφωνο του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων 22683-50.235 (Λέτη Μαρίνα) από 10:00 έως 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Follow us: