Γ. Ντασιώτης: “Αλλάζουμε τον χάρτη ύδρευσης όλου του Δήμου”

Την μελέτη του έργου της βελτίωσης των υποδομών των Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων,η οποία και θα υποβληθεί για χρηματοδότηση, ενέκρινε το Δημοτικού Συμβούλιο και ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στα 1.254.377,07 ευρώ.

Με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις και σε συνδυασμό με την μελέτη ελέγχου και τηλεδιαχείρισης που έχει ήδη υποβληθεί, αλλάζουμε τον χάρτη ύδρευσης όλου του Δήμου” τονίζει ο Δήμαρχος Γ. Ντασιώτης και η μελέτη περιλαμβάνει, την κατασκευή νέων δεξαμενών σε Αλίαρτο, Υψηλάντη, Πέτρα, Θεσπιές, απ’ όπου υδροδοτείται και το Λεοντάρι, την συντήρηση κι ενίσχυση της δεξαμενής στο Μαυρομμάτι, την ανόρυξη δύο νέων υδρευτικών γεωτρήσεων στην θέση “Κεφαλάρι” για την υδροδότηση των Θεσπιών, την αντικατάσταση 3.671,5 μέτρων δικτύου αγωγών και τους μηχανισμούς ελέγχου σε πραγματικό χρόνο ,της απολύμανσης του πόσιμου νερού,των διαρροών,της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας,την προστασία του
εξοπλισμού από υπερτάσεις ρεύματος και κεραυνούς κ.τ.λ.

Follow us: