Σε Καπαρέλλι – Ελλοπία – Βάγια

Τρία νέα έργα του Δήμου Θηβαίων εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .

Αγροτική Οδοποιία Καπαρελλίου , συνολικού προϋπολογισμού 423.236,08 ευρώ, που αφορά στην αναβάθμιση της αγροτικής οδού στην θέση Ζαχαρέζα, συνολικού μήκους 2.080 χλμ περίπου..

Αγροτική Οδοποιία στην Ελλοπία, συνολικού προϋπολογισμού 371.064,67 ευρώ, που αφορά στην αναβάθμιση της αγροτικής οδού στην θέση Τζάφκο, συνολικού μήκους 1,825 χλμ περίπου.

Και Αγροτική Οδοποιία στα Βάγια, συνολικού προϋπολογισμού 498.864,8 ευρώ, που αφορά στην αναβάθμιση αγροτικής οδού στην θέση Καλογεράκη ή Βαθύρεμμα, συνολικού μήκους 2,50 χλμ περίπου.
Οι απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων, θα ξεκινήσουν το προσεχές διάστημα.

Follow us: