Συμμετείχαν 33.000 μαθητές από 253 σχολεία της Περιφέρειας μας

Στο πρόγραμμα «Το χαρτί του Μέλλοντός μας – Ανακύκλωση  Χαρτιού στα Σχολεία» συμμετέχει για άλλη μια χρονιά ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με τους Δήμους – Μέλη του και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, φορέα του υπουργείου παιδείας.

Το στάδιο της συλλογής των ποσοτήτων χαρτιού και βιβλίων από τα σχολεία, ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες και συμμετείχαν περίπου 33.000 μαθητές από 253 σχολεία της Περιφέρειας μας, συγκεντρώνοντας 71.830 Kgr χαρτιού.

Το πρόγραμμα της σχολικής ανακύκλωσης υλοποιήθηκε με την συνεισφορά του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας , ο οποίος ανέλαβε την συλλογή και την μεταφορά των προς ανακύκλωση σχολικών βιβλίων από τα σχολεία, σε ειδικά containers, τα οποία στην συνέχεια θα παραλάβει ο ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και θα επιστρέψει τα έσοδα από την ανακύκλωση στα σχολεία, ως χαρτί φωτοτυπικού για τις ανάγκες λειτουργίας τους.

Σκοπός του προγράμματος είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της ανακύκλωσης χαρτιού και βιβλίων, έχοντας παράλληλα και ανταποδοτικό όφελος, μιας και το κέρδος που θα προκύψει από την ανακύκλωση του χαρτιού, επιστρέφεται ως γραφική ύλη στα ίδια τα σχολεία, για την λειτουργία τους.

Follow us: