Ποιους αφορά

Επιπλέον μόρια για υποτροφίες παρέχει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για την οικονομική ενίσχυση επιμελών φοιτητών, που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδ. έτους 2017-2018 Β΄ Κύκλος ..

Ο λόγος για φοιτητές που προέρχονται από περιοχές που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές του μηνός Ιουνίου 2018, οι οποίοι  θα ενισχυθούν με 10 μόρια.

Επίσης, οι φοιτητές που έχουν ήδη υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση έχουν τη δυνατότητα έως την καταληκτική προθεσμία να την τροποποιήσουν, επιλέγοντας άρση οριστικοποίησης, διορθώνοντας ενδεχόμενα λάθη ή αβλεψίες και να προσθέσουν τυχόν κριτήρια μοριοδότησης για λόγους που συντρέχουν.

Follow us: