Οι έλεγχοι αποκάλυψαν 436.000 άνευ ασφαλιστηρίων

Αν έχετε λάβει ηλεκτρονική ειδοποίηση για ανασφάλιστο όχημα, αλλά παρόλα αυτά, δεν φροντίσατε να πληρώσετε το παράβολο – πρόστιμο και να προχωρήσετε σε ασφάλεια, καλά θα κάνετε να τακτοποιηθείτε, γιατί διαφορετικά κινδυνεύετε με ακόμη πιο τσουχτερά πρόστιμα, αφαίρεση πινακίδων και άδεια κυκλοφορίας για ένα εξάμηνο, καθώς και με ποινή φυλάκισης εάν το όχημα μας εμπλακεί σε  ατύχημα.

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα αποστείλει τα στοιχεία όσων εντοπίστηκαν με ανασφάλιστα οχήματα στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή για την επιβολή προστίμων και κυρώσεων και σύμφωνα με απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου, «σε περίπτωση μη εμφάνισης και μη συμμόρφωσης του ιδιοκτήτη του οχήματος σε εύλογο χρόνο και όχι πέραν εξαμήνου από την διενέργεια της διασταύρωσης  για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων σε συγκεκριμένη ημερομηνία, αποστέλλει τα στοιχεία του, καθώς και του οχήματός του για το όποιο δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, για την σε βάρος του επιβολή των κυρώσεων και ποινών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις”

Έτσι όσοι δεν έχουν συμμορφωθεί και συγκεκριμένα δεν έχουν ασφαλίσει τα οχήματά τους πληρώνοντας προηγουμένως το παράβολο που κυμαίνεται από 100 έως 250 ευρώ, τότε τα πράγματα είναι σκούρα, καθώς απειλούνται :

Με αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των πινακίδων του οχήματος για 6 μήνες με πράξη της Αστυνομικής Αρχής.

Σε περίπτωση εμπλοκής οχήματος σε ατύχημα  αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για 2 χρόνια και επί υποτροπής για 3 χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης.

-Με χρηματικό πρόστιμο με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, 1.000 ευρώ  για τα λεωφορεία και τα Φ.Δ.Χ., 500 ευρώ για τα επιβατικά  και 250 ευρώ για τα δίκυκλα.

Με φυλάκιση από δύο μήνες έως 1 χρόνο και χρηματική ποινή έως 3.000 ευρώ σε περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα.

Να θυμάστε ότι από την διασταύρωση της ΑΑΔΕ  βγήκαν 436.653 ιδιοκτήτες οχημάτων τα οποία εντοπίστηκαν ως πιθανά ανασφάλιστα, οι φορολογούμενοι έλαβαν το παράβολο -πρόστιμο  στο λογαριασμό τους στο Taxisnet και εάν δεν το πληρώσουν, δεν μπορούν να προχωρήσουν στην ασφάλιση του οχήματός τους.

Το πρόστιμο ανέρχεται  σε 100 ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250 κυβικά εκατοστά, 150 ευρώ για δίκυκλα από 251 κυβικά και άνω, 200 ευρώ για αυτοκίνητα έως 1.000 κυβικά και 250 ευρώ για αυτοκίνητα από 1.001 κυβικά και άνω.

Follow us: