Ποσό 811.650 ευρώ στος Δήμους Λεβαδέων, Θηβαίων και Τανάγρας

Την κατανομή ποσού ύψους 115.480.435,80 ευρώ σε Δήμους της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, για να πληρωθούν τα προνοιακά επιδόματα , για τους μήνες Μάιο –Ιούνιο 2018 προβλέπει απόφαση του υπουργού Εσωτερικών και τα ποσά θα αποδοθούν στους δήμους με χρηματική εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αμέσως μετά την μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, θα ξεκινήσει η πίστωση στους δικαιούχους.

Στους Δήμους Λεβαδέων, Θηβαίων και Τανάγρας κατανέμονται 811.650 ευρώ και οι αποδιδόμενες πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο 2018 ή για όσο διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους καθώς και ποσά που ζητήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας και αφορούν στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων.

Follow us: