Στην δημοσιότητα δίνεται η πρόταση για την ένταξη του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος, καθώς και του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τμήμα Θήβας 

Ένταξη του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η αιτιολογική έκθεση

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το μόνο πανεπιστήμιο στην χώρα που εκπαιδεύει ερευνά και διαχέει την γνώση που αφορά όλες τις πτυχές του αγροτροφικού τομέα την πρωτογενή, την δευτερογενή και την τριτογενή παραγωγή. Το ΓΠΑ εκτός από τις κύριες εγκαταστάσεις του 300 στρεμμάτων στον Βοτανικό, εκατέρωθεν της Ιεράς Οδού διαθέτει στην Κωπαΐδα Βοιωτίας αγρόκτημα 1.000 στρεμμάτων στο οποία καλλιεργούνται κυρίως σιτηρά, βαμβάκι, μηδική για πειραματικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, 70 στρέμματα στο Μαυρομάτι Βοιωτίας που καλλιεργούνται κυρίως όσπρια κυρίως για πειραματικούς σκοπούς και 10 στρέμματα στην Αλίαρτο Βοιωτίας με καλλιέργεια ελιάς.

Επίσης, στις 25/4/2018 το ΓΠΑ υπέγραψε με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την ίδρυση «Κέντρου Καινοτόμων και Αειφόρων Εφαρμογών Γεωπονικών Επιστημών», με έδρα τις παλιές εγκαταστάσεις του εκκοκκιστηρίου βάμβακος στην Αλίαρτο Βοιωτίας, του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων Π.Ε. Βοιωτίας. Το ανωτέρω κέντρο θα αποτελεί προέκταση του ΓΠΑ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΣΕ) και αφετέρου τη σύνδεση του πανεπιστημίου με την κοινωνία και θα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της ΠΣΕ. Ειδικότερα το κέντρο απευθύνεται: Στην ακαδημαϊκή κοινότητα (φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψηφίους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ, επιστήμονες από την αλλοδαπή), σε φοιτητές και νέους επιστήμονες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν σύντομους κύκλους μαθημάτων στο πλαίσιο χειμερινών ή θερινών σχολείων, σε νέους ανέργους που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση, στο πλαίσιο προγραμμάτων (Δια βίου μάθησης) και προγραμμάτων συμβουλευτικής, σε επιστήμονες σε συνάφεια με τον κλάδο (γεωπόνους, διατροφολόγους, αγροτοοικονομολόγοι, κ.α.) που επιθυμούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του αγροτροφικού τομέα, σε φορείς όπως επιμελητήρια ομάδες παραγωγών, επαγγελματικές ομάδες, κοινωνικές επιχειρήσεις και σε πολίτες που ενδιαφέρονται για τα γενικότερα θέματα του αγροτροφικού τομέα και το αγροτουρισμού.

Στο ΓΠΑ λειτουργεί το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο είναι συγγενές με το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού με έδρα τη Θήβα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος, και μπορούν να αποτελέσουν μαζί στο μέλλον μία Σχολή. Στις σημερινές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και στο πλαίσιο του ενιαίου χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνέργειες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν προϋπόθεση για την αναβάθμιση κυρίως τμημάτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Με δεδομένα τα ανωτέρω και κατόπιν της συνάντησης των Πρυτανικών Αρχών του ΓΠΑ και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘ αποφάσισαν να προτείνουν στην ηγεσία του ΥΠΕΘ την διοικητική ένταξη του ανωτέρω Τμήματος στο ΓΠΑ. Η Έδρα του Τμήματος θα παραμείνει στη Θήβα. Η ανωτέρω πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του ΓΠΑ. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού θα αξιολογηθεί και θα αναβαθμιστεί σε πενταετές ενιαίου και αδιάσπαστου κύκλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Intergrated Master) στην ειδικότητα του Τμήματος. Το Τμήμα θα μετονομασθεί σε Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού και θα ενταχθεί προς το παρόν στη Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ.

Το Τμήμα για να λειτουργήσει θα πρέπει να στελεχωθεί άμεσα με 4 μέλη ΔΕΠ. Εάν στελεχωθεί με τα 4 μέλη ΔΕΠ δύναται να δεχθεί εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Γνωστικό αντικείμενο: Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Δι.Γ.Ε.Σ.Ε) θα παρέχει στους φοιτητές του θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση σε θέματα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού. Στόχος του θα είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την οργάνωση και διοίκηση γεωργικών επιχειρήσεων που προμηθεύονται, παράγουν, μεταποιούν, αποθηκεύουν και διακινούν εφόδια και προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό θα αναπτυχθεί ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.), το οποίο θα συνδυάζει παράλληλα μαθήματα με γνωστικά αντικείμενα, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Management) (Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Στρατηγική Διοίκηση, Διοίκηση Παραγωγής, Διοίκηση Ποιότητας, Επιχειρηματική Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα, Marketing, Θεωρία Λήψης Αποφάσεων, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Διαχείριση Έργων, Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας κ.ά.), Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) (Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Οργάνωση & Διοίκηση Αποθηκών, Διαχείριση Προμηθειών, Συστήματα Διανομής & Μεταφορών, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών κ.α.), Οικονομικών (Μικροοικονομία, Μακροοικονομία, Λογιστική, Χρηματοοικονομική διοίκηση, Συνεταιριστική & Κοινωνική Οικονομία κ.α.)• Γεωπονίας (Βοτανική, Ζωοτεχνία, Διαχείριση και προστασία Αγροτικού Περιβάλλοντος, Δενδροκομία, Σύγχρονες Τάσεις στις Γεωργικές Καλλιέργειες, Διαχείριση Υποπροϊόντων και Αποβλήτων Γεωργικών Επιχειρήσεων, Τεχνολογία & Ασφάλεια Τροφίμων και Ποτών, Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών και Λαχανικών κ.ά. ) και Βασικών Επιστημών (Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών, Φυσική, Χημεία, Στατιστική, Πληροφορική, Δίκαιο κ.α.).

Ένταξη του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η αιτιολογική έκθεση:

Στις σημερινές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και στο πλαίσιο του ενιαίου χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνέργειες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν προϋπόθεση για την αναβάθμιση κυρίως τμημάτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Με δεδομένα τα ανωτέρω και κατόπιν της συνάντησης των πρυτανικών αρχών του ΓΠΑ και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘ και με την άτυπη συμφωνία της Συγκλήτου του ΓΠΑ και της Γ.Σ. του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, που έχει έδρα το Καρπενήσι, αποφάσισαν να προτείνουν στην ηγεσία του ΥΠΕΘ την διοικητική ένταξη του ανωτέρω τμήματος στο ΓΠΑ.Η Έδρα του Τμήματος θα παραμείνει στο Καρπενήσι.Η ανωτέρω πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του ΓΠΑ που κατά το τελευταίο έτος διαμορφώνεται με συζήτηση με τα θεσμικά όργανα για την εσωτερική αναδιάρθρωση και επέκτασή του με δημιουργία νέων σχολών και νέων τμημάτων γεωτεχνικών επιστημών. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος θα αξιολογηθεί και θα αναβαθμιστεί σε πενταετές ενιαίου και αδιάσπαστου κύκλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Intergrated Master) στην ειδικότητα του Τμήματος.Το Τμήμα θα μετονομασθεί σε Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και θα ενταχθεί προς τα παρόν στη Σχολή Γεωργικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος του ΓΠΑ.Το Τμήμα δύναται να δεχθεί εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Τμήμα Καρπενησίου: Γνωστικό Αντικείμενο Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος:Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής βιολογικών, φυσικών, τεχνικών και οικονομικών επιστημών στην αειφορική παραγωγή και πολυλειτουργική διαχείριση και προστασία των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων και στη διατήρηση και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη, την τεχνολογία και τις τεχνικές που εφαρμόζονται στη Δασολογία και στη Διαχείριση του Φυσικού Περιβάλλοντος, με τη διδασκαλία και την έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, εξέλιξη και προοπτική.

Follow us: