Δείτε πως μπορείτε να αμυνθείτε

Οι κατασχέσεις , κινητών, ακινήτων καθώς και τραπεζικών λογαριασμών δεν έχουν τέλος, το ίδιο επίσης και οι συνεχιζόμενοι φόροι, οι περικοπές σε συντάξεις και μισθούς!

Τον Μάιο η εφορία κατέγραψε φόρους ύψους 554.000.000 ευρώ, πριν αρχίσουν ακόμα να φθάνουν τα ραβασάκια για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ και ο εισπρακτικός μηχανισμός συνεχίζει να πατάει το γκάζι των κατασχέσεων.

Μέσα σε έναν μήνα, ενεργοποιήθηκαν κυρίως κατασχέσεις αλλά και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων σε βάρος επιπλέον 10.673 φορολογουμένων, όμως υπάρχουν τρόποι αποφυγή τους.

Πρώτον και κύριο είναι η υπαγωγή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

Δεύτερον, η τμηματική αποπληρωμή του ληξιπρόθεσμου χρέους ανά μη τακτά διαστήματα με την καταβολή ποσών έναντι, ιδίως αν το ποσό του χρέους υπερβαίνει κατά πολύ τα 500 ευρώ, λύση που πρέπει να επιλέγεται μόνο εφόσον είναι αδύνατη η υπαγωγή του χρέους σε πάγια ρύθμιση και με πρωταρχικό στόχο το συνολικό ποσό της οφειλής να περιοριστεί κάτω από τα 500 ευρώ, που είναι το όριο πάνω από το οποίο επιτρέπεται η επιβολή του μέτρου της κατάσχεσης ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων.

Τρίτον, δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά εφόσον το συνολικό ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο ποσό υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, τότε το Δημόσιο μπορεί να κάνει κατάσχεση του 1/2 του του υπερβάλλοντος ποσού των 1.000 ευρώ και μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ, καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των 1.500 ευρώ.

Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ, μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.

Follow us: