Στις 25 με 27 Ιουλίου 2018 θα γίνει η πληρωμή της Γ’ δόσης του επιδόματος τέκνων, που αφορά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2018, με την προϋπόθεση να έχει εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση 2018 και να έχει υποβληθεί αίτηση Α21 έως τις 20 Ιουλίου 2018.

Να σημειωθεί, ότι οι αιτούντες θα πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα και η διαπίστωση γίνεται αποκλειστικά από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ιδίων ή των συζύγων τους ή των γονέων τους, εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης.

Follow us: