Από 17 Ιουλίου έως 17 Οκτωβρίου

Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Πράσινο φως για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων, που έχουν αντικείμενο την ενίσχυση της έρευνας, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία των επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας δόθηκε από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη Κ. Μπακογιάννη, μόλις δημοσιεύτηκε η πρόταση.

Η υποβολή των προτάσεων ξεκινά στις 17 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 17 Οκτωβρίου και σύμφωνα με τον κ. Μπακογιάννη, “Στόχος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μέσω αυτής της πρόσκλησης, είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο στο οποίο η επιχειρηματικότητα θα συνδέεται άμεσα με την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, όπου οι επιχειρήσεις, από αυτή την σύνδεση, θα μπορούν να γίνουν πιο εξωστρεφείς, παραγωγικές και ανταγωνιστικές, με την χρήση σύγχρονων μεθόδων παραγωγής και καινοτόμων διαδικασιών”.

Η πρόσκληση που στοχεύει στην προσέλκυση επενδυτικών προτάσεων για δύο τομείς, την Αγροδιατροφή και το Μέταλλο, που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική σε ολόκληρη τη Στερεά, τομείς για τους οποίους η Περιφέρεια υλοποιεί το σχέδιό της για την βιώσιμη ανάπτυξή τους, την παραγωγή νέων προϊόντων και τον εκσυγχρονισμό τους.

«Η Στερεά Ελλάδα, στους δύο συγκεκριμένους τομείς, κάνει πρωταθλητισμό. Εμείς έχουμε αναλάβει το ρόλο του προπονητή των αθλητών μας, των επιχειρήσεών μας, με καθημερινή προσπάθεια να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, σύγχρονες και εξωστρεφείς. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την τεχνολογία και την συνεχή εξέλιξη. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να έρθουν πιο κοντά οι επιχειρήσεις μας με τα αναπτυξιακά εργαλεία που τις οδηγούν στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων τους και στο άνοιγμά τους στην παγκόσμια αγορά και το εμπόριο. Δεν θέλουμε επιχειρήσεις που απλώς θα επιβιώνουν. Τις στηρίζουμε για να δυναμώσουν, να εξελιχθούν, να δώσουν θέσεις εργασίας και να μεγαλώσουν πέρα από τα όρια της περιφέρειας και της χώρας» τόνισε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας και για την δράση θα διατεθούν περίπου 10.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 5.000.000 ευρώ προέρχονται από Δημόσια Δαπάνη, αλλά και από την μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Το ποσοστό επιχορήγησης αναμένεται να φθάσει ή και να ξεπεράσει το 50% μεσοσταθμικά για μικρές, μεσαίες, αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις.

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων, που θα υποβληθούν και θα εγκριθούν, κυμαίνεται από 50.000 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ και η πρόσκληση αφορά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, με τουλάχιστον μία κλεισμένη πλήρη οικονομική χρήση έως 31/12/2017, ανεξαρτήτως μεγέθους, και θα χρηματοδοτήσει προτάσεις από επιχειρήσεις ή και ομάδες επιχειρήσεων με δικό τους ερευνητικό τμήμα ή σε σύμπραξη με ερευνητικούς φορείς. 

Follow us: