ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι , σας ενημερώνουμε ότι η απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια  που συνδέεται με την αξιολόγηση συνεχίζεται. Συνεπώς καλούμε όλους τους συναδέλφους να μην προσέλθουν στη συμβουλευτική συνέντευξη στην οποία καλούνται από τους προϊσταμένους τους.

Τονίζουμε προς τους αξιολογητές ότι η συμμετοχή των συναδέλφων στην απεργία – αποχή είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο  δικαίωμα και δεν επιτρέπεται καμία άσκηση άμεσης ή έμμεσης πίεσης προς τους υπαλλήλους που ασκούν το απεργιακό τους δικαίωμα.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ                   ΚΑΡΑΛΗ ΓΙΟΥΛΗ

 

Follow us: