Αλιείας, μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής και κάθε είδους σκάφους.

Την απαγόρευση αλιείας, μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής και κάθε είδους σκάφους στις παραλίες του Δ. Θηβαίων για την προστασία των λουομένων, σύμφωνα με την απόφαση του Λιμενάρχη Ιτέας, στο πλαίσιο των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων κατά τη θερινή περίοδο, ανακοινώνει ο Δήμος Θηβαίων ..

Έτσι, απαγορεύεται η αλιεία με κάθε μέσο και σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από τα σημεία που προσεγγίζουν συνήθως οι λουόμενοι, καθώς επίσης εντός των οριοθετημένων, με πλωτούς σημαντήρες, χώρων λουομένων και από την ανατολή έως την δύση του ηλίου, μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου 2018 στις παραλίες του Δήμου Θηβαίων: • Σαράντι- Βαθύ- Άγιος Ιωάννης- Άγιος Νικόλαος- Αλυκή- Λιβαδόστρα- Καλαμάκι- Άγιος Βασίλειος.

Επίσης, σε αυτές τις παραλίες και για το ίδιο χρονικό διάστημα, για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η αγκυροβολία/παραμονή μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής και κάθε είδους σκάφους, καθώς επίσης και η εκκίνηση/επιστροφή τους, σε περίπτωση που εκατέρωθεν του σημείου και σε απόσταση 100 μέτρων υφίστανται λουόμενοι.
Οι παραβάτες , ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, θα πληρώνουν και τα ανάλογα πρόστιμα.

Follow us: