Με Δελφικό Πανεπιστήμιο κ.α

Στην Χαλκίδα, ώρα 10:30 το πρωί της Δευτέρας 2 Ιουλίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, με πρώτο μέλημα τον σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών για την διεκδίκηση του Δελφικού Πανεπιστημίου Στερεάς.

Τα υπόλοιπα θέματα, που θα απασχολήσουν τους Δημάρχους της Στερεάς, είναι, η ενημέρωση για την πορεία λειτουργίας κι ενεργοποίησης του δικτύου Paraction, η συζήτηση για την αναγκαιότητας ίδρυσης Φορέα Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών Βοιωτίας με έδρα την Θήβα, μετά από αίτημα του Δήμου Θηβαίων, ο ορισμός εκπροσώπου στην Τριμελή Επιτροπή Οικονομικής Αδυναμίας (ΟΓΑ), όπως προβλέπεται από τον νόμο, η γνωμοδότηση για τα θερινά δρομολόγια του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Φωκίδας και οι ορισμοί μελών, η μια για συγκρότηση της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας και η άλλη για τον καθορισμό λατομικών περιοχών.

Follow us: