Τι δήλωσε η Αντιπεριφεριάρχης Βοιωτίας..

Απορριπτική είναι η απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 ν.2218/1994 για την προσφυγή του Δήμου Λεβαδέων κατά της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, για την Αγροτική οδοποιία της Κωπαϊδας.

Σύμφωνα με την απόφαση, «…δεν προκύπτει προσωπικό και άμεσο έννομο συμφέρον της προσφεύγουσας Δημάρχου ή του Δήμου Λεβαδέων, αφού ο εν λόγω Δήμος δεν συμμετέχει στην προγραμματική σύμβαση, το σχέδιο της οποίας εγκρίθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας και επίσης δεν προκύπτει ότι, κατά το χρόνο άσκησης της προσφυγής, έχει επέλθει κάποια οικονομική ή ηθική βλάβη τόσον στην προσφεύγουσα όσον και στον Δήμο Λεβαδέων από την εν λόγω προγραμματική σύμβαση. 

Σε κάθε περίπτωση δε, το ζήτημα της ευθύνης συντήρησης του αγροτικού οδικού δικτύου, μετά την εκτέλεση και την παραλαβή του έργου, αφορά μόνον τους συμβαλλόμενους Δήμους και όχι τον μη συμβαλλόμενο Δήμο Λεβαδέων, εντός των ορίων του οποίου δεν προβλέπεται η υλοποίηση του επίμαχου έργου, ενώ εξάλλου, στην περίπτωση δημοτών Λεβαδέων, που έχουν τυχόν, ακίνητα εντός των ορίων των συμβαλλόμενων Δήμων, την ευθύνη συντήρησης του αγροτικού οδικού δικτύου, που διέρχεται από τα ακίνητά τους, έχει ο Δήμος εντός των ορίων το οποίου ευρίσκονται αυτά και όχι ο Δήμος Λεβαδέων».

Για τους ανωτέρω λόγους απορρίπτει την από 27-03-2018 προσφυγή της Δημάρχου Λεβαδέων ΓιώταςΠούλου, κατά της υπ΄ αριθμ.82/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, ως απαράδεκτη”.

Είναι πραγματικά τραγικό, έργο που θα μπορούσε να υλοποιηθεί εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον, να παραμένει στις καλένδες. Είναι πραγματικά τραγικό, 10.000 περίπου ενεργοί αγρότες, να είναι θύματα γραφειοκρατικών παλινωδιών και πολιτικών σκοπιμοτήτων. Ας τους ζητήσουν τουλάχιστον ένα συγγνώμη. Τα συμπεράσματα δικά σας» τονίζει η Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας Φ .Παπαθωμά .

Follow us: