Ο Δήμος Λεβαδέων υπέγραψε ήδη με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας την προγραμματική σύμβαση για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς. Με το έργο αυτό, προϋπολογισμού 330.000 ευρώ θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις που σκοπεύουν να άρουν τα προβλήματα ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η επανέκδοση της άδειας λειτουργίας του Σταδίου.

Επίσης,  στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εντάχθηκε το έργο με τίτλο “Διατήρηση και επανάχρηση του βιομηχανικού κτιριακού αποθέματος Μύλου Παπαϊωάννου” συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, όπου θα ιδρυθεί το Μουσείο Υδροκίνησης.

Η Δήμαρχος Λεβαδέων ευχαριστεί τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Αλέξανδρο Χαρίτση για την ένταξη των δύο έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστα Μπακογιάννη για την άριστη συνεργασία.

 

Follow us: