Με βάση τα δημοσιεύματα που αναφέρουν τη δημιουργία Δομής ΤΟΜΥ στην πόλη  της Λιβαδειάς, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι αυτό θα είναι εις βάρος των υπαρχουσών Δομών Α΄Βάθμιας Υγείας ( πρώην ΙΚΑ ) και του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς, με αποτέλεσμα, να αποδυναμωθούν περαιτέρω.
Άλλωστε οι Δομές ΤΟΜΥ και η φιλοσοφία τους είναι για μεγάλα Αστικά Κέντρα, όπου στοχευμένα  δημιουργούνται για να βοηθήσουν τις ήδη υπάρχουσες Δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας.
Αυτό που πρέπει να γίνει στην πόλη της Λιβαδειά είναι να ενισχυθεί η ήδη υπάρχουσα Δομή του ΠΕΔΥ ( πρώην ΙΚΑ) με Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό κι όχι να δημιουργηθεί μία επί πλέον Δομή καθαρά για πολιτικούς και επικοινωνιακούς λόγους.
ΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΤΑΘΑΣ
  Πρώην    Βουλευτής Νομού Βοιωτίας
Follow us: