Επιπλέον φόρος στα 831 ευρώ για μεγάλο ποσοστό φορολογουμένων

Με ρυθμούς χελώνας προχωρά η κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων, αφού 10 ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας έχουν υποβληθεί μόνο οι μισές.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έχουν υποβληθεί 3.250.000 φορολογικές δηλώσεις από τις  περίπου 6.300.000 φορολογικές δηλώσεις που αναμένεται να υποβληθούν συνολικά και 1.533.441 Ε2 και 548.335 Ε3.

Από τα στοιχεία της εκκαθάρισης, προκύπτει ότι το 50,33% των δηλώσεων είναι μηδενικές και το 13,33% έχει επιστροφή με το ποσό να ανέρχεται για τους 433.577 φορολογούμενους, στα 325 ευρώ.

Το 36,34% έχει χρεωστικό εκκαθαριστικό και οι 1.181.502 φορολογούμενοι θα πρέπει να καταβάλλουν συμπληρωματικό μέσο φόρο στην εφορία 831 ευρώ.

Follow us: