Με 35 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, στις 7.00 το απόγευμα της Παρασκευής  22η Ιουνίου.

Πρώτο θέμα είναι ο ορισμός εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε., δεύτερο η αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ, με 24.600 ευρώ, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 και τρίτο η τριμηνιαία έκθεση προϋπολογισμού Α’ τρίμηνου 2018 .

Ακολουθούν, η αποδοχή χρηματοδοτήσεων του ΥΠΕΣ, με 48.830 ευρώ, για κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες, με 1.456,25 ευρώ από πρόστιμα ΚΟΚ , αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ από ΚΑΠ , αποδοχή χρηματοδότησης του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της δημόσιας πρόσκλησης 1/2017, κατανομή χρηματοδότησης ποσού 37.400 ευρώ από επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2018,ενημέρωση και απόφαση για έγγραφο της εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, εγκρίσεις πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Επιτροπή που συγκροτήθηκε ,με απόφαση δημοτικού συμβουλίου, εξέταση αίτησης για παραχώρηση σχολικής αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Αράχοβας, υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος “ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”, ενημέρωση επί γνωμοδότησης του νομικού του Δήμου για παραχώρηση χρήσης του ακινήτου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Διστόμου , έγκριση χαρακτηριστικών παιδικών σταθμών του Δήμου, αλλαγή στην μοριοδότηση των αιτήσεων των παιδικών σταθμών και σύσταση επιτροπής αξιολόγησης, ενημέρωση και απόφαση για τις εκδηλώσεις Διστόμου, ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωματικού μέλους του Δήμου ΔΑΑ στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας με την επωνυμία «Αιολικό Πάρκο Πριόνια Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία» μέχρι την λήξη της θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου,ενημέρωση και απόφαση για ΑΠΕ, απόφαση για τα οδοιπορικά των Δημοτικών Συμβούλων, αποδοχήσυμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ , για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» κι έγκριση αναγκαιότητας έργου και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης του έργου, συγκρότηση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση περιοχής Μαύρα Λιθάρια», η έγκριση της μελέτης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ του ΔΗΜΟΥ » στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και τρόπος διενέργειας διαγωνισμού, ο ορισμός υπευθύνων για τις παραλίες , η έγκριση παράτασης των εργασιών και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την κατασκευή του έργου: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017» , η έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης και τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ”, η έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης και τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΑΡΑΧΩΒΑΣ», η έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης και τρόπου δημοπράτησης του έργου “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ», η η έγκριση μελέτης, της αναγκαιότητας εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΕ ΑΡΑΧΩΒΑΣ» και του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ», η έγκριση μακροχρόνιας μίσθωσης οικοπέδου για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δημοτικού Γηπέδου Διστόμου, η έγκρισηαναγκαιότητας εκτέλεσης, έγκριση διενέργειας και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης των έργων «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ 4Χ4 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6Μ3», «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΑ», η έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Λιμενικό Ταμείο Αντίκυρας για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΕ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ» κι εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και τέλος, η έγκριση μελέτης, της αναγκαιότητας εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΕ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ».

Follow us: