Από τον Δικηγορικό Σύλλογο στο Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Θηβαίων..

Tην υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ανακοίνωσε ο ΒΟΗΕΘ Δικηγορικός Σύλλογος Θήβας, συνεργασία που αφορά την  παροχή νομικών υπηρεσιών και νομικής βοήθειας σε γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας που είναι συμβουλευόμενες του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Θηβαίων.

Αντικείμενο της συνεργασίας είναι η δωρεάν παροχή νομικής βοήθειας για τις νομικές – δικαστηριακές υποθέσεις, που σχετίζονται με τις αστικές υποθέσεις οικογενειακής φύσης και τις ποινικές υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και εγκλημάτων που σχετίζονται με το φύλο και ο σκοπός της συνεργασίας είναι διττός..

Αφενός στοχεύει στην καταπολέμηση και εξάλειψη όλων των μορφών έμφυλης βίας, που υφίστανται οι γυναίκες, υποστηρίζοντας στην πράξη την δυνατότητα διευθέτησης νομικών ζητημάτων και προσφυγής τους στη δικαιοσύνη και αφετέρου ενθαρρύνει και υποστηρίζει τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας, να αναλαμβάνουν τέτοιες υποθέσεις.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θήβας συνεργάζεται με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών  Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Θηβαίων, που ανήκει στο δίκτυο δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και εξασφαλίζει συνηγόρους υπεράσπισης για παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας, όπως είναι η ενδοοικογενειακή βία, η σεξουαλική παρενόχληση, ο βιασμός, η παράνομη διακίνηση και εμπορία γυναικών και η δράση αφορά γυναίκες που βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία και έχουν χαμηλό ή κανένα εισόδημα, δίνοντάς τους την ευκαιρία να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, είτε εξωδικαστικά, είτε ενώπιον των Δικαστηρίων.

Η αμοιβή και τα έξοδα των δικηγόρων θα γίνονται από το Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας και η διάρκεια του προγράμματος είναι μέχρι την 30 Οκτωβρίου 2018.

Οι πρακτικές λεπτομέρειες της δράσης συζητήθηκαν στην συνάντηση, μεταξύ της νομικού του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Μ.Μελετίου και της Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας Σ. Μανάρα-Μαυράκη, που ανέπτυξαν κι επιστημονικό διάλογο σχετικά με την ποινική μεταχείριση του θύτη ενδοοικογενειακής βίας, εντόπισαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες-θύματα στην πρόσβασή τους σε υπηρεσίες δικηγόρου και εξέφρασαν την κοινή επιθυμία τους για περαιτέρω συνεργασία των δύο πλευρών προς το σκοπό της υποστήριξης των κοινωνικά ευάλωτων γυναικών και των συναδέλφων νομικών παραστατών τους, συμφωνώντας επίσης, να γίνουν από κοινού ενέργειες για την δημοσιοποίηση της συνεργασίας ώστε το ελπιδοφόρο της μήνυμα να φτάσει στις γυναίκες που έχουν ανάγκη.

Follow us: