Χωροθέτηση εμποροπανήγυρης και οριοθέτηση χώρων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Θήβα

Στις 6.30 αύριο Τετάρτη το απόγευμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας, συζητώντας και αποφασίζοντας για 23 θέματα ημερήσιας διάταξης. 
Τα τρία πρώτα θέματα της συνεδρίασης αφορούν την 3η  τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Προγράμματος επενδύσεων, την 5η  Αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 και τηνέγκριση πινάκων Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 Δήμου Θηβαίων.

Ακολουθούν δυο σημαντικές αποφάσεις , η μια για την χωροθέτηση της εμποροπανήγυρης και η άλλη για την οριοθέτηση χώρων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Θήβα, για το 2018 και μέχρι το τέλος της θητείας της δημοτικής αρχής κι έπονται άλλες αποφάσεις, για την μονοδρόμηση της οδού Μύρτιδος και την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης , η μετατόπιση περιπτέρου της οδού Επαμεινώνδα λόγω έργων κι εγκρίσεις, αποφάσεων του ΔΟΘ για τον Κανονισμό λειτουργίας των Παιδικών σταθμών του, για την επιβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς και συγκρότηση της ειδικής επιτροπής επαναξιολόγησης των αιτήσεων απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού των τροφείων.

Η αποδοχή ή μη του προγράμματος δακοκτονίας στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Θηβαίων, για το έτος 2018, η επιλογή του τρόπου ανάθεσης για το έργο που αφορά στην ανάπλαση Κ.Χ. στα Ο.Τ. 567 & 563 όπου προβλέπεται η κατασκευή χώρου νέας λαϊκής αγοράς και χώρων εμποροπανήγυρης, η αναστολή ισχύος των επαγγελματικών αδειών λόγω οφειλών των τελών των λαϊκών αγορών του Δήμου, η παράταση εργασιών για την κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Αγ.Τριάδα, η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της επισκευής – συντήρησης του παλαιού κοινοτικού καταστήματος Μουρικίου, η απαγόρευση της στάθμευσης στην οδό Ε.Παλληκαρίδη στην Θήβα, μπροστά από πυλωτή κατοικίας, ο ορισμός δυο δημοτικών συμβούλων ως μέλη που θα συμμετέχουν στην Πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος «Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων (σκύλων)» του Δήμου, η έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής , για έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Ανδρέας Ερρίκος Χατζόπουλος, για την συμμετοχή τριών υπαλλήλων στο διήμερο σεμινάριο «Συμβάσεις Ν.4412/2016 Πολυετείς δαπάνες – πρόσφατη νομολογία», για την εργασία επίδοσης δικογράφωνκαι για ταΧριστουγεννιάτικα δρώμενα 2017 στους κεντρικούς δρόμους της Θήβας.

Τα τρία τελευταία θέματα αφορούν αποδοχή πιστώσεων από ΥΠ.ΕΣ, ποσού 18.666,85 ευρώ από πρόστιμα Κ.ΟΚ. για το χρονικό διάστημα από 2/3/2017 έως και 2/5/2018, ποσού 101.150 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2018» και την κατανομή του, και ποσού 108.150 ευρώ για τηνεπισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

Follow us: