Πάρτε μέτρα, για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς κατά το κάπνισμα των κυψελών

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ’αριθμ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β’ 1459/30-11-2000) το κάπνισμα των κυψελών που βρίσκονται μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις αλλά και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από τις παρυφές δασών, επιτρέπεται μόνον εφόσον:

1. Γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου της εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από αυτές.

2. Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από  δέντρα και θάμνους είναι τουλάχιστον 10 μέτρα.

3. Στο χώρο των κυψελών υπάρχει ποσότητα νερού, τουλάχιστον 200 κιλών.

4.Στις κυψέλες και σε εμφανές σημείο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.

Επισημαίνεται ότι την αντιπυρική περίοδο (1ηΜαϊου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους) το κάπνισμα των κυψελών επιτρέπεται μόνο μέχρι την 12η μεσημβρινή και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής είναι 1 ή 2.

Λόγω κάποιων μεμονωμένων περιστατικών πρόκλησης πυρκαγιών που κατά καιρούς προκύπτουν, εφιστούμε την ιδιαίτερη προσοχή στους φίλους μελισσοκόμους για πιστή τήρηση των παραπάνω καθότι οι παραβάτες θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης και του άρθρου 458 του Π.Κ. (προβλεπόμενες ποινές έως 2 χρόνια φυλάκιση και χρηματική ποινή από 2.900 έως 29.000 ευρώ).

Ο Διοικητής

Γεώργιος Δ.Οικονόμου

Αντιπύραρχος

Follow us: