Για την Δ.Ε Τανάγρας

Ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου – Λαψάνης είναι ο νέος Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Τανάγρας, μετά την παραίτηση της Μαρίας Νίκα- Κοτσίφη..

Η θητεία του νέου Αντιδημάρχου ορίστηκε μέχρι 31 Αυγούστου 2019, έχοντας τις αρμοδιότητες , της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα, την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται εκεί, να υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα, να συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους, να θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνει φωτοαντίγραφα, να οπισθογραφεί τις επιταγές τρίτων που παραλαμβάνει ο ταμίας για εξόφληση λογαριασμών, του Ληξιαρχείου, του Ανταποκριτή ΟΓΑ , την ευθύνη για το περιβάλλον, την πολιτική προστασία και την ποιότητα ζωής, της έκδοσης αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων,του προγραμματισμού και της ανάπτυξης, της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και της κοινωνικής πολιτικής!

Follow us: