Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή του Α21

Μέχρι τις 20 Ιουνίου οι αιτήσεις για την πληρωμή της β’ δόσης..

Δείτε τα παραδείγματα, με τους τυχερούς και τους συνήθεις άτυχους

Και τώρα τα πόδια στο κεφάλι, καθώς οι οικογένειες με παιδιά θα πρέπει μέχρι τις 20 Ιουνίου να προχωρήσουν και στην υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και στην ηλεκτρονική δήλωση A21 η οποία για πρώτη φορά γίνεται φέτος μέσω της πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ.

Η πλατφόρμα ανοίγει, με καθυστέρηση, αύριο,  οπότε οι οικογένειες θα έχουν 20 ημέρες στην διάθεσή τους, για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες και να εισπράξουν την 2η δόση του επιδόματος μέχρι τις 27 Ιουνίου.

Όσοι δεν θα τα καταφέρουν,  θα πρέπει αφενός να υποβάλλουν εμπρόθεσμα την φορολογική δήλωση και αφετέρου να κάνουν το νέο Α21 μέχρι τις 20 Ιουλίου,  προκειμένου να εισπράξουν το επίδομα στις 27 Ιουλίου.

Ήδη ο ΟΠΕΚΑ που είναι και ο αρμόδιος φορέας για την καταβολή του επιδόματος, έχει εκδώσει τις πρώτες οδηγίες για την υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων ενώ θα ακολουθήσουν και νέες με το που θα ανοίξει η πλατφόρμα στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ .

H νέα ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (Α21) για την χορήγηση του Επιδόματος Παιδιού υποβάλλεται, από τον υπόχρεο, μετά την οριστική υποβολή της φορολογικής δήλωσης (Ε1) του τρέχοντος έτους.

Η αίτηση υποβάλλεται στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο TAXISnet και αντίστοιχος σύνδεσμος θα υπάρχει και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΠΕΚΑ.

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής του εντύπου Α21 επιτρέπει, μέσω εκτεταμένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με διαθέσιμες βάσεις δεδομένων άλλων φορέων και υπηρεσιών, τον έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων και πληροφοριών κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης (Α21).

Η οριστικοποίηση διενεργείται κατόπιν του αυτόματου ελέγχου της ορθότητας και ακρίβειας των απαιτούμενων στοιχείων. Εν όψει της λειτουργίας της νέας διαδικτυακής πλατφόρμας για την υποβολή της αίτησης Α21 και προκειμένου να προετοιμαστούν έγκαιρα ειδικές περιπτώσεις δικαιούχων, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Οι ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας που καταχωρούνται στην Αίτηση –υπεύθυνη δήλωση (Α21), πρέπει να είναι έγκυροι. (υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου και στο http://www.amka.gr/). Σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο ενός η περισσοτέρων μελών της οικογένειας δεν εμφανίζεται ενημερωμένο στο μητρώο ΑΜΚΑ (π.χ. ΑΦΜ, υπηκοότητα, αρ. ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης, περιπτώσεις διπλοεγγραφής λόγω μη ακύρωσης παλαιότερου ΑΜΚΑ, όνομα και αριθμός οικογενειακής μερίδας σε ανήλικα τέκνα τα οποία δε διαθέτουν δελτίο ταυτότητας), οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθυνθούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών για ενημέρωση του μητρώου.

Οι φοιτητές των ΑΕΙ-ΤΕΙ και λοιπών Σχολών Δημοσίου πρέπει να έχουν φοιτητικές ταυτότητες (πάσο) σε ισχύ.

Οι φοιτητές που μετεγράφηκαν εντός του 2018 πρέπει να έχουν επιπλέον διαθέσιμο τον αριθμό της ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) που είχαν πριν την μεταγραφή τους. Σε περίπτωση που αυτός δεν είναι διαθέσιμος, πρέπει να έχουν διαθέσιμη τη βεβαίωση πρώτης εγγραφής.

Οι αλλοδαποί πολίτες ή Ομογενείς που διαθέτουν Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς πρέπει να έχουν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης Α21, άδειες διαμονής στην Ελλάδα σε ισχύ.

Για τα εξαρτώμενα τέκνα που το έτος 2018 είναι 19 ετών (έτος γέννησης 1999) και είναι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ( Γυμνάσια, Λύκεια ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ κλπ) οι δικαιούχοι πρέπει να καταχωρούν, στα σχετικά πεδία της αίτησης, τον αριθμό μητρώου μαθητή καθώς και τον αριθμό μητρώου του σχολείου.

Στις περιπτώσεις που τα δηλωθέντα στοιχεία δεν διασταυρώνονται ως προς την ακρίβεια τους, θα πρέπει να είναι διαθέσιμη βεβαίωση φοίτησης.

Τα εξαρτώμενα τέκνα άνω των 18 που είναι σπουδαστές σε ΙΕΚ (Ιδιωτικά- Δημόσια), Κολέγια ή σπουδαστές σε σχολές ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης που δεν παρέχουν ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) όπως οι Σχολές Θεάτρου, Χορού κλπ, όπως επίσης φοιτητές των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού, ή μαθητές του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ, πρέπει να έχουν πρόσφατες βεβαιώσεις σπουδών (τρέχοντος έτους ) από τις σχολές φοίτησης τους. Ο ΟΠΕΚΑ στο πλαίσιο δειγματοληπτικού ελέγχου, έχει το δικαίωμα να ζητά από τους υπόχρεους να προσκομίζουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που δήλωσαν στην ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (Α21).

Πώς λειτουργεί το επίδομα τέκνων ;

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 28.000 ευρώ, η κλίμακα ισοδυναμίας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2, άρα το ισοδύναμο εισόδημα είναι  28.000 ευρώ / 2= 14.000, άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 56 επίδομα το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 1 παιδί, με ετήσιο εισόδημα 26.000 ευρώ, η κλίμακα ισοδυναμίας είναι : 1 + 1/2 +1/4 = 1,75, άρα το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 26.000 ευρώ / 1,75= 14.857 ευρώ, άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 28 ευρώ επίδομα το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 18.800 ευρώ, η  κλίμακα ισοδυναμίας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2, άρα το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 18.800 ευρώ  / 2= 9.400 ευρώ άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 84 ευρώ  επίδομα το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 3 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 13.000 ευρώ, η  κλίμακα ισοδυναμίας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 +1/4 = 2,25, άρα το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 13.000 ευρώ  / 2,25 = 5.777 ευρώ, άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 280 ευρώ τον μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ, η  κλίμακα ισοδυναμίας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2 άρα το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 12.000 ευρώ/ 2= 6.000 ευρώ άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 140 ευρώ  το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 4 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 14.500 ευρώ, η κλίμακα ισοδυναμίας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 2,5, άρα το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 14.500 ευρώ / 2,5 = 5.800 ευρώ, η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 420 ευρώ  το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 4 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 24.500 ευρώ, η  κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 2,5, άρα το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 24.500 ευρώ / 2,5 = 9.800 ευρώ, άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 252 ευρώ το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 5 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 27.000 ευρώ, η κλίμακα ισοδυναμίας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 +1/4 = 2,75, άρα το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 27.000 ευρώ / 2,75 = 9.818 ευρώ, η οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 336 ευρώ τον μήνα.

Follow us: