Ημερίδα-Workshop με τίτλο Διαχείριση υπόγειου νερού σε συνθήκες αυξημένων περιβαλλοντικών πιέσεων, στο Συνεδριακό Κέντρο Θήβας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θήβας Δ.Η.Κ.Ε.Θ., στην αίθουσα «ΑΡΜΟΝΙΑ», την Κυριακή 14 Ιουνίου, από 9.00 έως 14.00.

Η Ημερίδα οργανώνεται στο πλαίσιο του έργου CrITERIA «Εξασθενές χρώμιο σε υδατικά σώματα της Μεσογείου: Ευέλικτες διαχειριστικές επιλογές για την αποδοτική χρήση των υδατικών πόρων μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕRANETMED – ΕΣΠΑ 2014-2020 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Follow us: