ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας το έργο “Αποχέτευση – Προσαγωγή Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Κοινότητας Κυριακίου”, προϋπολογισμού 3.918.976,02 €, με φορέα υλοποίησης την ΔΕΥΑ Λιβαδειάς.

Οι μελέτες του έργου εντάχθηκαν στο ΕΠΠΕΡΑΑ το 2011, ολοκληρώθηκαν το 2014 και υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση το 2017.

Ευχαριστούμε την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αγαστή συνεργασία κατά την αξιολόγηση του έργου.

Η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής και είναι ένα έργο σημαντικής υποδομής για τη Δημοτική Κοινότητα Κυριακίου και για τους δημότες μας.

Follow us: