19 τα θέματα ημερήσιας διάταξης..

Με 19 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας την Τετάρτη 23 Μαϊου, στις 7.00 το απόγευμα..

Πρώτο θέμα της συνεδρίασης είναι η διόρθωση ,απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την ,3η αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018, δεύτερο η 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018,τρίτο η έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικ. Έτους 2018 και τέταρτο η έγκριση πινάκων Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 Δήμου Θηβαίων. ..

Ακολουθούν, η γνωμοδότηση για την ΜΠΕ αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 17,50MW της εταιρείας «B WIND POWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στην θέση «Αυλοί- Στερνίζα» Χωστίων , η υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου και για την προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου , στο πλαίσιο του ,προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», η απόφαση για εγκαίνια του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου και η έγκριση δαπάνης, απόφαση για την απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Δημοκρίτου στην συμβολή της με την οδό Λεύκτρων, απόφαση για την παραχώρηση 2 θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ, επί της οδού Σπηλιώτη 20 η μια κιεπί της οδού Κάδμου 83 η άλλη, απόφαση για την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων ,πάρκινγκ, επί των οδών Θρεψιάδου και Τσεβά, απόφαση για την επιλογή του τρόπου ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της κατασκευής αγωγού ομβρίων στην Τοπική Κοινότητα Υπάτου, η έγκριση του ,πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου της επισκευής του ,Δημοτικού Σχολείου Πλαταιών και η αντικατάσταση κουφωμάτων, η απόφαση για την χορήγηση νέας παράτασης περάτωσης των εργασιών του έργου της βελτίωσης κτηρίου για δημιουργία χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Ελλοπία, απόφαση για την παράταση σύμβασης προμήθειας υποχλοριώδους νατρίου, απόφαση για την παραχώρηση της χρήσης του 2ου Γυμνασίου και του 7ου & 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας ,για την διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας Europalso, ESB, στις 2 και 3 Ιουνίου 2018 και τέλος η έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παρ Παραλαβής των υπηρεσιών φύλαξης δημοτικών χώρων και κτιρίων του Δήμου από την «PIT BULL SECURITY» αξίας 19.983.84 ευρώ,συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Follow us: