ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ  :Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

   Κον Σωκράτη Φάμελλο

  Κοινοποίηση: Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας   

Κον Γεώργιο Σταθάκη

 

  Θέμα: Δίκτυο Αποχέτευσης  Διστόμου – Στειρίου

          Αγωγοί Προσαγωγής και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

 Κύριε Υπουργέ

Όπως γνωρίζετε, από ενημέρωση που σας έχει γίνει από τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Δ.Α.Α., το εν λόγω έργο ήταν ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007 – 2013 και οριζόντιων πράξεων στους ΑΠ 6 και 7 του ΕΠΠΕΡΑΑ, απεντάχθηκε στις 15.03.2017 (ΑΔΑ: ΩΓΦΗ465ΧΙ8-ΦΡΟ) και έχει χαρακτηριστεί ως «Έργο προς απένταξη και ένταξή του σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Μεταφερόμενο έργο» (κατάσταση 2β), με βάση το εγκεκριμένο Σχέδιο Εξυγίανσης του ΕΠΠΕΡΑΑ, λαμβάνοντας υπόψη: 1) την ανάγκη μείωσης της υπερδέσμευσης του προγράμματος, 2) την ανάγκη για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και τη μετάβαση στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 έργων που ικανοποιούν τους κανόνες επιλεξιμότητας και την αναπτυξιακή προοπτική του ΕΣΠΑ 2014-2020 και 3) την πορεία υλοποίησης και το χρονοδιάγραμμα των έργων, σύμφωνα με το οποίο δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι 31.12.2015 και επομένως δημιουργούν την ανάγκη διάθεσης εθνικών πόρων.

Επίσης πρέπει να σημειωθεί πως για την μελέτη του ΕΕΛ Διστόμου – Στειρίου έχει ξοδέψει το ελληνικό δημόσιο (μέσω ΕΠΠΕΡΑΑ) περί των 135 χιλιάδων ευρώ.

Το έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα Δημοτικά Διαμερίσματα  Διστόμου και Στειρίου τόσο από θέμα υγιεινής όσο και περιβάλλοντος, διότι μέχρι στιγμής τα λύματα  διοχετεύονται ανεπεξέργαστα απευθείας στον υδροφόρο ορίζοντα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη Δημόσια Υγεία.

Ο λόγος που  κινδυνεύει να μην υλοποιηθεί το έργο είναι τυπικός μετά την απένταξή του, συγκεκριμένα ο Οικισμός του Διστόμου δεν εντάσσεται στην κατηγορία Γ΄ όπως προβλέπεται με βάση του πληθυσμού στη διακήρυξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», όπου επί της ουσίας δεν ισχύει διότι ο εν λόγω ΕΕΛ θα εξυπηρετεί τόσο τον Οικισμό Διστόμου, όσο και τον Οικισμό του Στειρίου, που με βάση την απογραφή  του 2011και το κριτήριο του πληθυσμού για την κατηγορία Γ΄( 2.000 κατοίκους), έχουν και οι δύο Οικισμοί συνολικό πληθυσμό περίπου 2.500 κατοίκους.

Επίσης είναι αναγκαία η αποκατάσταση του παντορροϊκού δικτύου του Διστόμου, το οποίο είναι απαρχαιωμένο ( έχει κατασκευασθεί πριν 50 χρόνια).

Το τυπικό και όχι ουσιαστικό «πρόβλημα» που υπάρχει πρέπει οι Υπηρεσίες σας να παρέμβουν ώστε να λυθεί άμεσα ( νομοθετικά, ή με Υπουργική Απόφαση). Εάν δεν λυθεί δεν θα υλοποιηθεί το έργο, το οποίο κατά τα άλλα είναι «ώριμο»,  από θέμα Μελετών και είναι στο τελικό στάδιο να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (7.500.000 € περίπου), ώστε να υλοποιηθεί άμεσα .

Σε περίπτωση που δεν λυθεί αυτό το τυπικό πρόβλημα, θα συνεχίζει να βρίσκεται σε κίνδυνο η Δημόσια Υγεία των κατοίκων Διστόμου – Στειρίου και των χιλιάδων επισκεπτών τόσο στο « Μαρτυρικό» Δίστομο, όσο και στον Όσιο Λουκά, που είναι ιστορική Μονή και περιλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, επίσης θα συνεχιστεί το περιβαλλοντικό έγκλημα που γίνεται .

ΓΙΑΝΝΗΣ   ΣΤΑΘΑΣ

ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

Follow us: