«Διαγράφονται» χρέη στα Ταμεία..

«Ανάσα» θα πάρουν από την νέα ρύθμιση χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες που βρέθηκαν ως το 2016 να έχουν χρέη στα ασφαλιστικά Ταμεία και αφορά όσους είχαν παράλληλη ασφάλιση και βρέθηκαν χρεωμένη στον ΕΦΚΑ.

Η διαγραφή των χρεών, λένε, θα είναι εφικτή εφόσον υπάρχει εύλογη αμφιβολία για το εάν θα έπρεπε οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή οι αγρότες να είναι ασφαλισμένοι σε ένα ή σε περισσότερα Ταμεία.

Ουσιαστικά γλιτώνουν χρήματα όσοι είχαν κανονικά ασφάλιση σε τουλάχιστον ένα Ταμείο και ταυτόχρονα έχουν χρεωθεί από άλλον ασφαλιστικό φορέα καθώς υπήρχαν αντικρουόμενες διοικητικές ή ακόμη και δικαστικές αποφάσεις…

Πως θα γίνει αυτό; Απλούστατα δεν πρόκειται να γίνει, γιατί η κατάσταση είναι προχωρημένη!

Επαγγελματίας απαλλάσσεται από τον ΟΑΕΕ και ασφαλίζεται στον ΟΓΑ, σε περιοχές κάτω από 1.000 κατοίκους..

Όλα αυτά τα χρόνια , ουδέποτε έγινε έλεγχος για απογραφή κ.α. και την ώρα της σύνταξης τα δυο ταμεία αλληλογραφούν μεταξύ τους και πιστοποιούν ότι ο επαγγελματίας θα έπρεπε να είχε ασφάλιση στον ΟΑΕΕ, είτε γιατί η απογραφή ξεπερνούσε τους 1.000 κατοίκους, είτε γιατί ο ίδιος ξεπερνούσε κατά 1 ευρώ  το όριο του τζίρου…

Ο ΟΑΕΕ τον χρεώνει ασφάλιστρα την τελευταία 5ετία από την διακοπή της δραστηριότητας και συνήθως τα ποσά φτάνουν τα 20.000 ευρώ..

Ο άνθρωπος δεν μπορεί να υποβάλλει σύνταξη συνταξιοδότησης στον ΟΑΕΕ, γιατί δεν έχει πια 5 χρόνια ασφάλισης , καθώς η 5ετία έληξε στην διακοπή τους , που σημαίνει  ότι ο Οργανισμός πρέπει να διαβιβάσει και στον ΟΓΑ, στον οποίο το όριο οφειλής του είναι 4.000 ευρώ..

Οπότε ο άνθρωπος  πρέπει να εξοφλήσει υπόλοιπο 16.000 ευρώ για να πάρει σύνταξη!

Αυτός είναι ο νέος ενοποιημένος ΕΦΚΑ, ο οποίος όμως δεν ενοποιεί τα χρέη!

Follow us: