Δείτε ποια χρέη αφορούν και την διαδικασία…

Μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού συμβιβασμού θα Από την ερχόμενη εβδομάδα, είπαν, ανοίγει η πλατφόρμα και για τα χρέη των αγροτών, χρέη προς Εφορία για εισόδημα, ΦΠΑ, χρέη προς ΟΓΑ για ασφαλιστικές εισφορές,  αλλά και ληξιπρόθεσμα δάνεια σε τράπεζες,  που βρίσκονται υπό εκκαθάριση και συγκεκριμένα προς τις πρώην Αγροτική Τράπεζα, Συνεταιριστικές, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, FBB, Probank, Proton Bank, τα οποία χρέη θα μπορούν να αποπληρωθούν σε έως και 120 δόσεις.

Από τις ρυθμίσεις ωστόσο, θα εξαιρούνται οι αγροτικές επιχειρήσεις με παραγωγική εγκατάσταση,  που μπορούν να εντάσσονται στην ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού για οφειλές επιχειρήσεων.

Δικαίωμα ένταξης δεν θα έχουν και οι αγρότες με υψηλά εισοδήματα, για την διασταύρωση των οποίων θα πραγματοποιείται σχετικός έλεγχος.

Οι ρυθμίσεις οφειλών θα αφορούν, 100% διαγραφή τόκων υπερημερίας δανείων, διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων Δημοσίου, βάσει ακίνητης περιουσίας και  αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις βάσει του διαθέσιμου εισοδήματος αφού ληφθούν υπόψη εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Follow us: