Δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή στην επανένταξη τους στην αγορά εργασίας

Στο πλαίσιο λειτουργίας της ενταγμένης στο ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων», με MIS:5002825, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 ανάμεσα στα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με  Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών και στα στελέχη του Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) Θήβας, στα γραφεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών στα πλαίσια της δράσης για τη μείωση της ανεργίας, θέλοντας να θέσει σε λειτουργία τον δεύτερο και τρίτο πυλώνα παρέμβασης στην ανθρωπιστική κρίση, συγκρότησε λίστα ανέργων, η οποία δόθηκε στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) Θήβας, με σκοπό την προώθηση των ανέργων δικαιούχων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή στην επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Follow us: