Ο  Δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει  ότι ξεκινούν οι εγγραφές και  επανεγγραφές νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς από 10  Μαΐου   έως   31 Μαΐου 2018.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.

γ) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

ε) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Μantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

στ) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Όλα  τα παραπάνω  εκτός  από  τη ληξιαρχική πράξη  γέννησης του παιδιού.

Τηλέφωνα  επικοινωνίας και διευθύνσεις:

Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Αναλήψεως 20)    τηλ.:22610-29630

Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Αχιλλέως 16)    τηλ.:22610-20250

Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Λιάκουρας τηλ.:22610-24162

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ (Μ. Ασίας 2) τηλ.:22610-24827

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)  τηλ.:22610-43066

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ (ΚΥΡΙΑΚΙ)  τηλ.:22670-51060

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά  για όλους τους Σταθμούς που βρίσκονται στη Λιβαδειά, θα υποβληθούν στις υπεύθυνες   των Σταθμών

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά  του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κορώνειας στον Παιδικό Σταθμό στον Άγιο Γεώργιο(2261043066)

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά  του Κοινοτικού Παιδικού Σταθμού Κυριακίου στον Παιδικό Σταθμό στο Κυριάκι ( 2267051060).

 

Follow us: