Για την διαχείριση αποβλήτων

Την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων που αφορούν σε σημαντικά έργα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό για την διαχείριση των αποβλήτων στη Στερεά Ελλάδα, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κ. Μπακογιάννης..

 Η πρόσκληση,  προϋπολογισμού 6.500.000 ευρώ, καλύπτεται από το Ταμείο Συνοχής και προβλέπει την αναβάθμιση των ΧΥΤΑ της Στερεάς Ελλάδας και σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για την  λειτουργία των σταθμών.

«Η διαχείριση των αστικών αποβλήτων αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού για ολόκληρη τη χώρα κι εμείς έχουμε μπει στη διαδικασία να κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας για να δημιουργήσουμε τις υποδομές αλλά και τις συνθήκες που θα εναρμονίσουν την Στερεά Ελλάδα με πρακτικές που ακολουθούνται σε προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες» τόνισε ο κ. Μπακογιάννης, χαρακτηρίζοντας το κόστος μεγάλο, πλην όμως όχι αποθαρρυντικό, προκειμένου να αλλάξει αρχικά η νοοτροπία και η πολιτική που ακολουθείται στον τομέα αυτό!

Για έργα-παρεμβάσεις στην νοοτροπία διαχείρισης των αποβλήτων έκανε λόγο ο κ. Μπακογιάννης που κατά την ενημέρωση για το περιεχόμενο της πρόσκλησης, τόνισε ότι πρόκειται για ακόμη μία δράση της Περιφέρειας που αποσκοπεί στην πλήρη αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την διαχείριση των αστικών αποβλήτων μέσω της συμπλήρωσης και της ολοκλήρωσης υποδομών.

Follow us: