Τ α έσοδα από φόρους στην περιουσία

Στην 3η θέση η Ελλάδα στην λίστα με τις υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές και μια από τις χώρες με τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές.

Άδικο και αναποτελεσματικό είναι το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα, αποτελώντας σημαντικό εμπόδιο για την επιχειρηματικότητα, αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει τις οικονομικές ανισότητες, είναι υπερβολικά περίπλοκο, αλλάζει πολύ συχνά και είναι φτιαγμένο με τρόπο που να διευκολύνει την φοροδιαφυγή, σύμφωνα με την νέα έρευνα της διαΝΕΟσις, που εκπονήθηκε από το ΙΟΒΕ και η οποία χαρτογραφεί τα προβλήματα του ελληνικού φορολογικού συστήματος.
Συγκεκριμένα, μέσα σε μια 8ετία, οι έκτακτοι άμεσοι φόροι αυξήθηκαν κατά 94%, τα έσοδα από φόρους στην περιουσία επταπλασιάστηκαν, οι φόροι στην παραγωγή το 2015 έφτασαν στο 16,1% του ΑΕΠ από 12,7% και η Ελλάδα είναι 3η στην λίστα με τα κράτη – μέλη της ΕΕ με τις υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές και μια από τις χώρες με τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι επιχειρήσεις φορολογούνται με εξαιρετικά υψηλό συντελεστή 29%, την στιγμή που ο μέσος όρος της ΕΕ το 2016 ήταν 22,6% και ο συνολικός φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις με τις ασφαλιστικές εισφορές, είναι υψηλότερος για το 2017 από τον αντίστοιχο της Σουηδίας!

 Το 2015 το 88,2% των φορολογούμενων, που δήλωναν εισοδήματα κάτω των 25.000 ευρώ ετησίως, πλήρωναν το 32,7% των φόρων, το υπόλοιπο 11,8% πλήρωνε το 67,3% των φόρων, το 71% των ελεύθερων επαγγελματιών και το 93% των αγροτών δηλώνουν εισοδήματα μικρότερα των 9.000 ευρώ ετησίως.

Οι φόροι εισοδήματος στην Ελλάδα αποτελούν μόνο το 21% των συνολικών εσόδων από φόρους και εισφορές και τα περισσότερα έσοδα προέρχονται κυρίως από τους έμμεσους φόρους, όπως ο ΦΠΑ (41%), και από τις ασφαλιστικές εισφορές (35,2%), ενώ ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων έφερε έσοδα ίσα με το 5,4% του ΑΕΠ  σχεδόν μισό από ό,τι στις άλλες χώρες της ΕΕ.

Το διάστημα 2001 – 2015 ψηφίστηκαν στην χώρα μας 36 αμιγώς φορολογικοί νόμοι , με την Ελλάδα να είναι η τελευταία ανάμεσα σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ στην εισπραξιμότητα ληξιπρόθεσμαν οφειλών και 335.000.000 ευρώ δηλαδή το 12,6% των εσόδων του κράτους από την φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων! Σύμφωνα με τη μελέτη, ο καλύτερος συμβιβασμός μεταξύ οικονομικής αποτελεσματικότητας και οικονομικής δικαιοσύνης μπορεί να επιτευχθεί με έναν φορολογικό συντελεστή στο 20% ή δύο φορολογικούς συντελεστές στο 20% και 25%, με χαμηλότερη έκπτωση φόρου και με ριζική αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.

Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις πολιτικής στις οποίες καταλήγει η μελέτη, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν, την μείωση του ύψους (σε 20% – 25%) και του πλήθους (σε δύο το πολύ) των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, την δραστική μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων το πολύ σε 20%, την διεύρυνση της φορολογικής βάσης με επανεξετάση επιχειρηματικών δαπανών που εκπίπτουν, την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την μη επιβολή έκτακτων ή πρόσθετων φόρων στα δηλωθέντα εισοδήματα, την περαιτέρω διάδοση της χρήσης του πλαστικού χρήματος και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων για την μη επιβολή κυρώσεων και την ταχεία επίλυση φορολογικών διαφορών, την αξιολόγηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας, την διοικητική αναδιοργάνωση των φορολογικών αρχών με την ενίσχυση του αριθμού των εργαζόμενων στον φορολογικό έλεγχο και την Τη δημιουργία ηλεκτρονικής φορολογικής διοίκησης.

Follow us: