Το 3ήμερο  21 – 23 Ιουνίου ..

Στην Θεσσαλονίκη και το 3ήμερο 21 – 23 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί φέτος η 12η Πανελλήνια Σύνοδος του Δικτύου των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α), με θέμα «Η ώρα των λύσεων στη διαχείριση των απορριμμάτων»..

Η σύνοδος πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε συνεργασία με τους κατά τόπους Φο.Δ.Σ.Α, την Πανελλήνια Σύνοδο των Φο.Δ.Σ.Α  και την συμμετοχή εισηγητών κι επιστημόνων με γνώση και εμπειρία στα θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, την εναλλακτική διαχείριση, τη νομοθεσία που διέπει τους Φο.Δ.Σ.Α καθώς κι εκπροσώπους των συναρμόδιων υπουργείων, της Κ.Ε.Δ.Ε και των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων…

Οι Φο.Δ.Σ.Α έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να προβληματιστούν, να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις στα πολλά θέματα που τους απασχολούν και φέτος το θέμα αφορά την προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, όπως καθορίσθηκε με το νέο ΕΣΔΑ, τα ΠΕΣΔΑ και τα τοπικά σχέδια των Δήμων.

Σημαντικά επίσης θέματα,  που θα απασχολήσουν την Σύνοδο είναι η αξιοποίηση των  χρηματοδοτικών εργαλείων την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020,  καθώς και η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΦοΔΣΑ.

Follow us: