Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου μας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι από τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018, ξεκινά το καλοκαιρινό πρόγραμμα κολύμβησης, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α       Κ Ο Λ Υ Μ Β Η Σ Η Σ
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ενήλικες 13:00 ~ 14:00 13:00 ~ 14:00 13:00 ~ 14:00 13:00 ~ 14:00 13:00 ~ 14:00
μαζικό 14:15 ~ 15:00 14:15 ~ 15:00 14:15 ~ 15:00 14:15 ~ 15:00 14:15 ~ 15:00
αγωνιστικό & προαγωνιστικό 15:00 ~ 17:00 15:00 ~ 17:00 15:00 ~ 17:00 15:00 ~ 17:00 15:00 ~ 17:00
μαζικό 17:00 ~ 17:45 17:00 ~ 17:45 17:00 ~ 17:45 17:00 ~ 17:45 17:00 ~ 17:45
μαζικό 17:45 ~ 18:30 17:45 ~ 18:30 17:45 ~ 18:30 17:45 ~ 18:30 17:45 ~ 18:30
ενήλικες 18:30 ~ 19:30 18:30 ~ 19:30 18:30 ~ 19:30 18:30 ~ 19:30 18:30 ~ 19:30
Follow us: