Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση  δίμηνης διάρκειας στην Καθαριότητα..

Στην 7η συνεδρίαση του προχωρά το Δημοτικό Συμβούλιο Τανάγρας, ώρα 8.00 το βράδυ της Πέμπτης 26 Απριλίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Σχηματάρι..

Πρώτο θέμα η απόφαση για έγκριση απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Τ που αφορά την 2η τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2018  και δεύτερο η απόφαση για έγκριση πεπραγμένων ΕΠΖ του Δήμου Τανάγρας για το έτος 2017…

Ακολουθούν, απόφαση  για έγκριση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας ECORECOVERY SA στη θέση Γύρα – Κοϊδελές Στεφάνης, η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου της επέκτασης των δικτύων αποχέτευσης Σχηματαρίου, απόφαση  για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου του ηλεκτροφωτισμού γηπέδου 5Χ5 της Καλλιθέας, η έγκριση καθορισμό τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας μηχανημάτων έργου, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού», η έγκριση της μελέτης για του έργου της αντικατάστασης εξωτερικού υδραγωγείου από το διϋλιστήριο Οινοφύτων στην δεξαμενή στην θέση ΠΥΡΓΟΣ, η έγκριση της μελέτης για το έργο της κατασκευής νέου δικτύου φωτισμού στα Οινόφυτα, η απόφαση για αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα της συντήρησης των παιδικών χαρών του Δήμου και απόφαση για την ανάθεση σε ιδιώτες, η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση  δίμηνης διάρκειας στην Καθαριότητα, η έγκριση της μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης τους έργου της ανάπλασης κοινόχρηστου χώρου των Σκούρτων, η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου της ανάπλασης εισόδου Κλειδίου, η απόφαση  για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου της ανάπλασης εισόδου Κλειδίου, η απόφαση για την παράταση μίσθωσης ακινήτου, όπου στεγάζεται  το 2θέσιο νηπιαγωγείο Οινοφύτω, απόφαση για την συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Πίζα της Ιταλίας στις 7-9 Ιουνίου 2018 στο πλαίσιο του έργου «Europe In Question» του Προγράμματος «Europe for Citizens», η έγκριση απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής για την 5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, απόφαση για συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας ανοικτών ημιφορτηγών ποσού 45.000 ευρώ, άλλος συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικών ποσού 60.000 ευρώ, έγκριση τροποποίησης κυκλοφοριακής μελέτης στα Οινόφυτα,  αποδοχή και κατανομή ποσού 189.260,95 ευρώ της Δ δόσης ΚΑΠ 2018 21 και  η αποδοχή του προγράμματος δακοκτονίας 2018.

Follow us: