Στις 7.00 το απόγευμα  της Τετάρτης 25 Απριλίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας ..

Πρώτο θέμα που θα απασχολήσει το Σώμα, είναι ο ορισμός δημοτικού συμβούλου για την  συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης δυο αγροτικών ακινήτων επιφανείας 2.929,83τ.μ. και 17.538.92τ.μ. αντίστοιχα, με σκοπό την απευθείας εκποίηση τους στον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας και η λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης τους..

Ακολουθούν, η έγκριση προμελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Δήμου Θηβαίων Ανδρέας Ερρίκος Χατζόπουλος, η έγκριση σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ του Δήμου Θηβαίων και του ΔΟΘ και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του ίδιου έργου, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 “Εφαρμογή στρατηγικών επίτευξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Έπονται, η απόφαση για την αναστολή ισχύος επαγγελματικών αδειών λόγω οφειλών των Τελών λαϊκών αγορών του Δήμου Θηβαίων, η απόφαση για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης  καταστήματος της Δημοτικής αγοράς στον Ιεραψαλτικό Σύλλογο Θηβών  και η έγκριση άδειας εισόδου εξόδου σε γήπεδο στην θέση «Σταροκρίθι» του Ελεώνα, καθώς και η έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε ενοικιαζόμενο γήπεδο στην θέση «Χαραϊντίνι» για  μίνι-μάρκετ!

Follow us: