Τι θα συμβεί αν νοικιάζουν σπίτι για τις σπουδές…
Θα χάσουν ή θα λάβουν μειωμένο το οικογενειακό επίδομα..

Με τον κίνδυνο καταβολής φόρου βρίσκονται αντιμέτωποι φέτος χιλιάδες φοιτητές, που διατηρούν τραπεζικό λογαριασμό και ενοικιάζουν σπίτι, σύμφωνα με νέα οδηγία της ΑΑΔΕ για την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.

Σύμφωνα με την οδηγία, σε περίπτωση που εξαρτώμενο μέλος μισθώνει κατοικία ή οποιουδήποτε τύπου και για οσοδήποτε χρόνο κατάλυμα, διαφορετική από αυτήν της κύριας κατοικίας της οικογένειας κι εφόσον δεν έχει δική του υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τότε η κατοικία αυτή δηλώνεται ως δευτερεύουσα από τον γονέα που είναι υπόχρεος να περιλάβει τα εισοδήματα του εξαρτώμενου μέλους του στην δική του δήλωση.

Στην συνέχεια, ο γονέας θα πρέπει να αναγράψει στον Πίνακα 6 το καθαρό ποσό του ενοικίου που καταβάλλεται για την ενοικίαση κατοικίας ή άλλου καταλύματος, η οποία χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών κάθε παιδιού που σπουδάζει σε σχολές ή σχολεία του εσωτερικού, εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος.
Όμως, σε περίπτωση που ένας φοιτητής έχει στο όνομά του τραπεζικό λογαριασμό και πιστώθηκαν σε αυτόν κατά την διάρκεια του 2017 έστω και ελάχιστα χρήματα από τόκους, προκύπτει στο όνομά του εισόδημα και έτσι πρέπει να υποβάλλει δήλωση εισοδήματος. ..

Από την στιγμή λοιπόν που θα υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αν ενοικιάζει σπίτι, αυτό δεν θα μπορεί να δηλωθεί ως δευτερεύουσα κατοικία από τον γονέα.

Έτσι, ο φοιτητής θα εμφανίζεται με ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα μεγαλύτερο από το όριο των 3.000 ευρώ που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος για τα «εξαρτώμενα» μέλη και ως εκ τούτου δεν θα θεωρείται πλέον «εξαρτώμενο» μέλος της οικογένειάς του, με αποτέλεσμα να λάβει εκκαθαριστικό σημείωμα για φόρο εισοδήματος.

Ένα ακόμη πρόβλημα είναι, ότι ο εν λόγω φοιτητής δεν θα μπορεί να συνυπολογιστεί ως προστατευόμενο μέλος στην αίτηση Α21 για το νέο οικογενειακό επίδομα και οι γονείς του είτε θα χάσουν το επίδομα είτε θα το εισπράξουν σημαντικά μειωμένο.

 

Follow us: