Τι πρέπει να γνωρίζετε..

Ουδείς σας απαγορεύει να δηλώσετε ως ακατάσχετο τον κοινό τραπεζικό λογαριασμό της οικογένειας κι επίσης, ουδείς σας απαγορεύει να ζητήσετε να κατατίθεται σε αυτόν τον λογαριασμό ο μισθός σας χωρίς η εφορία να μπορεί να τον ακουμπήσει..

Τα αναγκαστικά μέτρα των οφειλετών από το δημόσιο λαμβάνονται για βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή άνω των 500 ευρώ και δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα χρήματα , οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι τόκοι ή και τα πρόστιμα.

Η κατάσχεση στα χέρια τρίτων επιτρέπεται και για ποσά μικρότερα των 500 ευρώ και μπορεί να γίνει κατάσχεση ενοικίου ακόμη και για μια οφειλή της τάξεως των 150 ευρώ.

Σε τραπεζικούς λογαριασμούς, το ποσό του υπολοίπου που δεν μπορεί να κατασχεθεί αν ο λογαριασμός δεν έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος, είναι μόλις 50 ευρώ.

Καταθέσεις σε έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι τα 1250 ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο αλλά σε μια μόνο τράπεζα και πρέπει να έχει υποβληθεί ηλεκτρονική δήλωση στο Taxis, οπότε κατά προτεραιότητα πρέπει να δηλώνεται ως ακατάσχετος ο λογαριασμός της μισθοδοσίας.

Στους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, το υπόλοιπο διαιρείται ανάλογα με τον αριθμό των συνδικαιούχων, άρα στον συνδικαιούχο αναλογεί το υπάρχον χρηματικό ποσό διαιρεμένο με το σύνολο των συνδικαιούχων, που σημαίνει ότι σε λογαριασμό με υπόλοιπο 2.500 ευρώ και δύο συνδικαιούχους, δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση αν ο λογαριασμός έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος, καθώς υπάρχει το όριο προστασίας των 1250 ευρώ…

Γενικά, σε κοινούς λογαριασμούς, κατάσχεται το ένα δεύτερο αν οι δικαιούχοι είναι δύο, το ένα τρίτο αν οι δικαιούχοι είναι τρεις..

Δεν μπορούν να γίνουν κατασχέσεις μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων για ποσά κάτω από 1.000 ευρώ μηνιαίως, για το τμήμα του μισθού από τα 1.000 έως τα 1.500 ευρώ, μπορεί να κατασχεθεί το 50% του υπερβάλλοντος μισθού ενώ για το τμήμα του μισθού άνω των 1.500 ευρώ μπορεί να κατασχεθεί ολόκληρο το ποσό..

Με πιο απλά λόγια, σε μισθό 1.000 ευρώ δεν κατάσχεται τίποτα, σε μισθό 1.100 ευρώ κατάσχονται 50 ευρώ, σε μισθό 1.200 ευρώ κατάσχονται 100 ευρώ, σε μισθό 1.500 ευρώ κατάσχονται 250 ευρώ και σεμισθό 2000 ευρώ κατάσχονται 750 ευρώ..

Για να γίνει άρση των κατασχέσεων στα χέρια τρίτων, θα πρέπει να εξοφληθεί το ποσό για το οποίο εκδόθηκε το κατασχετήριο, θα πρέπει να έχει υπαχθεί ο φορολογούμενος σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής και το πρόγραμμα να τηρείται, ενώ για να γίνει η άρση θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να εξοφληθεί τουλάχιστον το 50% της αρχικής ρυθμιζόμενης οφειλής!

Follow us: