Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει τις καθαρίστριες των σχολικών μονάδων με σύμβαση έργου ότι στις 27 και 28 Μαρτίου 2018, έγινε η πίστωση των λογαριασμών των σχολικών επιτροπών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., που είναι ο αρμόδιος φορέας για την πληρωμή τους.

Ο Δήμος Λεβαδέων ανταποκρίθηκε άμεσα, στέλνοντας την ίδια ημέρα που έγινε η πίστωση στους λογαριασμούς, το αρχείο στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής, προκειμένου να πληρωθούν έγκαιρα οι καθαρίστριες των σχολικών κτιρίων.

Επισημαίνουμε ότι ο Δήμος Λεβαδέων ακολουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την πληρωμή των καθαριστριών, αφού από το έτος 2013 είναι ενταγμένος στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, και τυχόν πληρωμές που διενεργούνται με άλλο τρόπο, θεωρούνται αυτοδίκαια μη νόμιμες και επέρχονται κυρώσεις, τόσο στους υπαλλήλους και στους δημοσίους λειτουργούς που εμπλέκονται στις πληρωμές εκτός Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, όσο και στα νομικά πρόσωπα.

Ενημερώνουμε ότι μπορεί να γίνεται ανάληψη του χρηματικού ποσού, για τα δεδουλευμένα του 2μηνου (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2018) που γίνεται στην Τράπεζα Αττικής και στη Eurobank, αντίστοιχα, την Μεγάλη Πέμπτη 5 Απριλίου 2018 και ώρα 18.00.

Follow us: