Μέχρι το τέλος του 2019..

Μείωση με επιχείρηση πλειστηριασμών..

Νέα γενιά δανείων θα γεννηθούν νέα κόκκινα δάνεια, την ίδια ‘ωρα οι πλειστηριασμοί πρέπει να αποφέρουν πάνω από 10 δις ευρώ μέχρι το τέλος του επόμενου έτους , το οποίο προβλέπεται μαύρο για τους οφειλέτες..

Η πρόβλεψη είναι επίσημη και καταγράφεται στην έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας για την πορεία των κόκκινων δανείων, που σημαίνει ότι θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια των συστημικών τραπεζών να περιορίσουν τα κόκκινα δάνεια από τα 94,4 δις ευρώ που διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2017, στα 64,6 δις ευρώ μέχρι το τέλος του 2019 με το βάρος να πέφτει κυρίως στην επόμενη χρονιά.

Από τα 20,1 δις ευρώ που αναμένεται να είναι η νέα γενιά των κόκκινων δανείων της επόμενης διετίας, τα 7,3 δις ευρώ εκτιμάται ότι θα είναι τα στεγαστικά, τα 2,5 δις ευρώ καταναλωτικά και τα 10,3 δις ευρώ τα επιχειρηματικά…

Όμως παρόλα τούτα, ο στόχος παραμένει, άρα μέσα στο 2018, τα κόκκινα δάνεια πρέπει να συρρικνωθούν από τα 94,4 δις ευρώ στα 81,5 δις ευρώ δηλαδή, κατά 12,9 δις ευρώ..

Μέσα στο 2019, τα κόκκινα δάνεια, θα πρέπει να μειωθούν από τα 81,5 δις ευρώ στα 64,6 δις ευρώ δηλαδή κατά 16,9 δις ευρώ, δηλαδή, τον επόμενο χρόνο θα είναι πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε πιο εντατικές προσπάθειες από τις τράπεζες και όχι μόνο αυτό, άρα θα πρέπει να χτυπηθούν κατά κύριο λόγο περισσότερα στεγαστικά δάνεια.

Το Δεκέμβριο του 2017, τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια ήταν 27,6 δις ευρώ έναντι στόχου 27,7 δις. ευρώ για την συγκεκριμένη περίοδο και στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2019, αυτά να περιοριστούν περαιτέρω στα 20,6 δις. ευρώ παρά το ότι μέχρι τότε εκτιμάται ότι θα γεννηθούν νέα 7,3 δις ευρώ…

Η επιχείρηση μείωσης θα γίνει και μέσω πλειστηριασμών, οι οποίοι θα πρέπει να αποφέρουν 2,9 δις ευρώ!

Follow us: