Δεν ευθύνεται το νερό, λέει ο Δήμος Ορχομενού..

Από σήμερα Πέμπτη λειτουργεί το Σχολείο στο Ακραίφνιο, σύμφωνα με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α. Καρκάνα …

Ο Δήμος Ορχομενού εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία, « Όλα τα δίκτυα Ύδρευσης του Δήμου Ορχομενού αλλά και ειδικότερα της Τ.Κ. Ακραιφνίου απολυμαίνονται και ελέγχονται τακτικά σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 καθώς και όλες τις μεταγενέστερες ερμηνευτικές εγκυκλίους.

Τα αποτελέσματα της τακτικής προληπτικής δειγματοληπτικής εξέτασης (Χημικής και Μικροβιολογικής) που έκανε ο Δήμος Ορχομενού σε πιστοποιημένο εργαστήριο την Δευτέρα 26/03/2018 καθώς της έκτακτης που έγινε την Τρίτη 27/03/2018  και  τις γνωματεύσεις θεραπόντων Ιατρών των ασθενών μαθητών που ενημέρωσαν σχετικά και τους μαθητές του Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Ακραιφνίου,  δείχνουν ότι η ασθένεια των μαθητών ουδεμία σχέση έχει με την ποιότητα του παρεχόμενου πόσιμου ύδατος .

Κατόπιν τούτων και προς αποφυγή διασποράς ψευδών ειδήσεων, ενημερώνουμε ότι ο μόνος αρμόδιος για την παροχή πληροφοριών για την ποιότητα του ποσίμου ύδατος στον Δήμο μας και στις δημοτικές μας κοινότητες, είναι ο Δήμος Ορχομενού δια των αρμοδίων Υπηρεσιών του».

Follow us: