Επίσκεψη πραγματοποίησε ο βουλευτής Βοιωτίας, Νίκος Θηβαίος, στο Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στη Θήβα, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο κ. Τριβέλλα και τον Αντιπρόεδρο κ. Ρεκλείτη.

Ο βουλευτής είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη θετική πορεία του τμήματος ειδικά και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας γενικότερα. Στη συνάντηση εκφράστηκε συναντίληψη αναφορικά με τις προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας για την απόκτηση πανεπιστημιακής υπόστασης των ΤΕΙ. Κοινή πεποίθηση υπήρξε ότι το ΤΕΙ πρέπει να ισχυροποιηθεί με ακαδημαϊκά κριτήρια προς την κατεύθυνση της πανεπιστημιακής διεύρυνσης με ανοιχτούς όλους τους τρόπους για τη μετάβαση αυτή και ταυτόχρονα τη διατήρηση του κομβικού ρόλου στην εκπαιδευτική και αναπτυξιακή προοπτική του νομού Βοιωτίας.

Ο Αντιπρόεδρος, κ Ρεκλείτης, εξέφρασε την άποψη πως στην παραπάνω προοπτική είναι θεμιτή η δημιουργία τμήματος στην περιοχή που να συνάδει παραγωγικά και αναπτυξιακά με το ρόλο του σημερινού τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού στη Θήβα.

Ο βουλευτής τόνισε πως εξετάζονται όλες οι προτάσεις για την πανεπιστημιακή ένταξη του τμήματος, συμφωνώντας στην προοπτική δημιουργίας νέων καινοτόμων τμημάτων.

Από το γραφείο του βουλευτή Βοιωτίας,

Νίκου Θηβαίου

Follow us: